Flere grønne busser på vej i Storkøbenhavn: 6A og 7A skal køre på el

Der er grønne el-busser på vej med EU støtte. Foto: Ulrik Jantzen / Movia
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Med penge fra EU på lommen bliver endnu et stort skridt  taget mod emissionsfrie busser i hovedstadsområdet, når 46 nye elbusser i februar 2022 indsættes på de travle ruter 6A og 7A.

København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner har i fællesskab besluttet, at de normalt travle buslinjer 6A og 7A, som kører på tværs af de fem kommuner, fremover skal køre på el. Der kommer i alt 46 nye elbusser, som uden at støje vil køre gennem byen mellem Nørreport og Buddinge St. (6A) og mellem Rødovre Hallen og Ny Ellebjerg St. (7A). For de årligt 10,6 millioner kunder betyder det færre partikler, mindre Co2 og mindre støj. Det er resultatet af et udbud, som Movia netop har afgjort.

Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på 6A og 7A, tager de fem kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle godt 1.300 busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – og mindst halvdelen på el. Københavns Kommune besluttede med budget 2019, at alle buslinjer senest i 2025 skal omlægges til el- eller nulemissionsbusser. Gladsaxe Kommune har et mål om en total omlægning af alle dieselbusser til el i 2025.

Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Når de 46 nye elbusser kommer i drift i februar 2022 vil i alt 284 busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 pct. af Movias samlede antal busser. Hertil kommer syv el-havnebusser i Københavns Havn. De 46 nye elbusser giver en årlig reduktion på 3.600 tons CO2, 5 tons NOx og 22 kg partikler.

“Københavnerne skal kunne færdes i byen uden at være generet af støj og møg fra trafikken. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager næste skridt mod 100 procent bæredygtig bustrafik i København i 2025. Med de nye grønne elbusser på linje 6A og 7A kører 40 procent af busserne i København på el og giver hele byen, buslinjernes naboer og passagererne en grøn og støjfri opgradering – det er et godt skridt den rigtige vej”, siger overborgmester Lars Weiss (S)

“Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne”, siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen

 

Fakta om elbusser på linje 6A

  • Linje 6A kører i København, Gentofte og Gladsaxe Kommuner
  • Linje 6A er udbudt med i alt 57.322 køreplantimer pr. år og har i alt 21 elbusser fra 13. februar 2022
  • Med elbusdrift på linjen sparer kommunerne 1.100 tons CO2 om året

Fakta om elbusser på linje 7A

  • Linje 7A kører i København, Frederiksberg og Rødovre Kommuner
  • Linje 7A er udbudt med i alt 101.786 køreplantimer og har i alt 25 elbusser fra 13. februar 2022
  • Med elbusdrift på linjen sparer kommunerne 2.500 tons CO2 om året

Movia modtager støtte fra EU’s ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.