Mangler penge til nye cykel- og gangbroer over havnen

Foto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print
Af Jesper Schou Hansen

.

Der skal bruges flere hundrede millioner af kroner, for at planerne om to planlagte cykel- og gangbroer over Københavns havn bliver til virkelighed. Foreløbig er der ingen penge i sigte.

.

Politikerne har egentlig besluttet sig. Der kommer to nye cykel- og gangbroer fra henholdsvis Enghave Brygge og Teglholmen til Islands Brygge. Politikerne har bare ikke fundet nogle penge, og broerne koster mange penge. Det viser et budgetnotet på den sydligste af broerne fra Teglholmen til området syd for Nokken ved Islands Brygge. Den billigste bro koster 144 millioner kroner og den dyreste version 177 millioner kroner.
Når priserne for den ene af broerne kendes så præcist, så er det, fordi politikerne i et af de forrige budgetforlig afsatte penge til at få beregnet, hvad præcis den ene af de to broer koster, og hvilke muligheder der er for linjeføringer.

.

Bro fra Teglholmen

Det er Cowi og arkitektfirmaet Dissing+Weitling, som har lavet analysen for en bro fra Teglholmen og til området syd for Nokken – og som dermed vil forbinde Sjællandssiden med Amager Fælled.
Foranalysen peger på behovet for en bro, der på linje med Bryggebroen og Inderhavnsbroen kan åbne, så det bliver muligt at sejle igennem med større skibe, mens havnebusserne skal kunne sejle under.
Når der kommer en bro mellem Teglholmen og Amagersiden, så vil der være adgang til rekreative grønne områder og en ny smutvej for cyklister og gående til og fra byen, ligesom hele Teglholmen vil få en helt ny nærhed til de grønne arealer på Amager Fælled.

.

Usikkerhed om placering

Hvor broen i givet fald skal ligge er heller ikke helt på plads. Egentlig har planen hele tiden været, at den skulle gå fra den såkaldte ”bydelsplads”, som er en flisebelagt plads på Teglholmen ud mod vandet. Omvendt peger trafikanalysen på, at der måske vil være bedre trafikmæssig fornuft i at placerer den ud for Teglholmsgade, hvor MAN Energy Solutions har sin indgang.
I analysen peger man på både fordele og ulemper ved begge placeringen, men uanset om man vælger den ene eller anden placering, så ligger der et sand- og stenrev ud for byggeriet Metropolis, som delvist ville skulle graves væk. Det vil nemlig komme til at ligge midt i den nye sejlrende.
En sådan udgravning vil have en endnu ukendt konsekvens for havnemiljøet, og derfor hedder det i notatet, at det vil få konsekvenser for havnemiljøet og nødvendiggøre en VVM-undersøgelse.
Bevilger politikerne pengene i det kommende budgetforlig, så vil den stå færdig i 2025.

Skal en kommende bro fra Teglholmen mod Islands Brygge-siden gå fra bydelspladsen eller rykkes til Teglholmsgade? Foto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten.