Domme i Fredens Havn sag anket

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print
Af Jesper Schou Hansen

En række af de seneste domme om de ulovlige anlæg i Fredens Havn i Erdkehlgraven er blevet anket.
Det oplyser Anklagemyndigheden over for Kystdirektoratet og oplyser videre, at det er fem af sagerne, der er anket. Anken medfører også, at opkrævning af tvangsbøderne ikke iværksattes, før anken er behandlet.
Det er langt fra alle sager, som er blevet anket. Den første række af sager i Københavns Byret blev ikke anket, og fra anden runde var det fem sager, som blev anket.
Derudover er der udstedt påbud i forhold til en række både og anlæg, som ingen vedkendte sig, og som dermed blev fjernet uden yderligere, da ingen vedkendte sig et ejerskab.

Flere nye anlæg
Imens sagerne er blevet behandlet i retten, så har Kystdirektoratet konstateret, at en række nye tømmerflåder er dukket op, og dem er man i fuld gang med at fjerne igen.
Derfor vil man nu lade en række opsatte flydespærringer ligge, så det kan forhindre nye både i ulovligt at tilslutte sig de eksisterende.
Ud over de ankede sager verserer der også tre andre sager, som først hen over sommeren 2020 er blevet fremsendt til retten. Det skyldes, at de krævede yderligere efterforskning af politiet. Så vidt Havnefronten erfarer, er disse sager endnu ikke berammet ved retten endnu.

Medhold til anklageren
Indtil videre har anklageren fået medhold og rettens ord for, at de faste anlæg af tømmerflåder og både er ulovlige i kystbeskyttelseslovens forstand, og at påbuddet fra direktoratet var i orden.
Retssagen er den foreløbige kulmination på et forløb, der begyndte med Kystdirektoratets første påbud tilbage i 2013.
Fredens Havn har også hyppigt givet anledning til debat blandt byens politikere, både på Københavns Rådhus og i Folketinget, og naboer til bådklyngerne har længe klaget over blandt andet skader på deres både fra drivtømmer.

Sagerne trækker ud
I forhold til de første politiske udmeldinger er sagen allerede forsinket. Dengang lød det, at man allerede i sommeren 2019 ville være i gang og færdig kort tid efter.
Med de ny sager, som er anket, forventer Kystdirektoratet, at man kun kan igangsætte næste fase i 2021 mod tidligere estimeret ultimo 2020, hvilket altså allerede var en udsættelse i forhold til de første politiske udmeldinger.
Der er allerede fjernet ca. 120 større objekter – både, flydebroer, anlæg, tømmerflåder etc. I alt er der fjernet ca. 350 ton af forskellig art fra vandet.