Sådan kommer stationspladserne på Havneholmen, Engholmen og Sluseholmen til at se ud

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

I løbet af 2024 åbner udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby – og nu offentliggør Metroselskabet nye tegninger af stationerne. Havnefronten har set på dem.

.

Flere træer, bænke og cykelstativer skal sørge for, at metrostationerne på forlængelsen af M4 mod Sydhavn ikke bliver travle gennemgangssteder i byen, men attraktive nye pladser. Det er i hvert fald visionen for Metroselskabet.

”Metroen løfter bydelene markant og binder byen sammen — ikke kun som transportmiddel, men som hjælp til gode fællesskaber og oplevelser for alle bydele og de mennesker, der bor og arbejder i dem. Pladserne ved Metroen er derfor også vigtige og centrale. Det er hér, man som beboer står af Metroen og umiddelbart føler sig hjemme i sit lokalkvarter”, siger Jesper Malmkjær, der er arkitekt hos Metroselskabet.

.

Forskellige formål og funktioner

Arkitekt Jesper Malmkjær fortæller, at der har været et særligt fokus på at sikre, at stationspladserne spiller sammen med de omkringliggende omgivelser og samtidig passer til kvarterets behov.

”Ved metrostationen Enghave Brygge kommer der f.eks. et stort cykelparkeringsområde med plads til ca. 400 cykler, da vi forventer meget cykeltrafik i området, når Metroen åbner. Derudover kommer der en opholdstrappe helt ned til vandet mod syd, som giver folk mulighed for at springe i vandet om sommeren eller nyde en pause på pladsen, når de sejler forbi i kajak eller båd”, fortæller Jesper Malmkjær.

”Fælles for stationspladserne er, at de alle har gode adgangsforhold for både gående og cyklister og skal fungere som trafikknudepunkter med skift mellem metro, cykel, gang og bus, og hvor der samtidig er plads til ro, ophold og leg i rare omgivelser. Derudover får alle pladserne de metroelementer, vi kender fra resten af byen med elevatortårn, trappenedgang og ovenlys, hvor det har været muligt, forklarer han.

.

Arbejdet er i gang

På Havneholmen, Enghave Brygge og Mozarts Plads er arbejdet med at anlægge stationspladserne allerede i gang, mens arbejdet på Sluseholmen og Ny Ellebjerg (det kommende København Syd) først starter senere. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt opføres andre byggerier i området, som optager dele af stationspladsarealet.

.

Havneholmen

Metrostationen Havneholmen ligger på det tidligere parkeringsområde bag Fisketorvet og har været genstand for en del debat, da embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen vendte tommelfingeren ned af for Fisketorvet roste forslag om at integrere stationen endnu mere i centeret.

I stedet er stationspladsen skabt et et traditionelt byrum, som bliver trafikknudepunkt og med lidt grønt, der skal give indtryk af noget trygt og attraktivt. Stationspladsen får bl.a. ”planteøer” med store træer og buske, som skal forbedre de mikroklimatiske forhold på pladsen, som i dag er plaget af både stærk vind og trafikstøj.

Metrostationen kommer til at betjene kunder til Fisketorvet og de mange nye bolig- og erhvervsområder på og omkring Havneholmen – herunder Ikea.

.

Enghave Brygge

Stationspladsen ved Enghave Brygge kommer til at være midt i en af Københavns rigtige attraktive erhvervs- og boligkvarter. Pladsen skal være et levende samlingspunkt for den nye bydel med grønne bede, siddepladser, udeservering, en allé med træer og en opholdstrappe ned til vandet.

Pladsen bliver næsten 200 meter lang og anlægges med store betonfliser med forskellige overflader, som fremhæver tre tyngdepunkter på pladsen; hhv. mødet med vandet, forbindelsen til Frederiks Brygge og åbningen til Kraftværksparken.

Dertil laves også et særskilt område på pladsen til cykelparkering med plads til ca. 400 cykler. Stationen bliver den, som brugerne af den kommende bro mellem Islands Brygge syd og Engholmene skal benytte. En bro, som har vakt en del opstand blandt lokale særlige på Engholmene, som ikke føler, at der er blevet hensyn til deres argumenter. Broen har fra starten fremgået af diverse lokalplaner uden dog at have været lokalplanlagt. Det sidste har gjort at forvaltningen ikke har kunne kræve, at bygherrerne tog hensyn til den – heller selvom den altså var kendt af alle.

.

Sluseholmen

Metrostationen Sluseholmen ligger på det lille stykke mellem vejen Sjællandsbroen og Fordgraven – hvor Arbejders Landsbank er i gang med nyt hovedsæde.

Der etableres flere grønne kantzoner, som er rummet mellem pladsens omgivende erhvervsbygninger og selve pladsen, med muligheder for at opholde sig. Stationspladsen munder ud i en promenade og en træbrygge, som gør det muligt at nyde vandet – alt sammen i følge metroselskabet.

.

Havneholmen – Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

.

Engholmene – Enghave Brygge. Arkitekter: Juul & Frost Landskabsarkitekter:

.

Sluseholmen – Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter:

1 Comment

  1. Hvis det virkelig er en arkitekts hensigt “at skabe gode adgangsforhold for både gående og cyklister så metroen kan fungere som trafikknudepunkt, hvor der samtidig er plads til ro, ophold og leg i rare omgivelser”, hvorfor vil han så ikke have, at cykelbroen fra Islands Brygge skal lande ved metroen, men i stedet have, at vi først skal cykle gennem snævre boligområder ved Engholmene, hvor børn og familier løber i vejen, når vi har travlt på cykel for at komme til metroen.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*