Af Jesper Schou Hansen

Sidste skridt i planlægningen af plejehjem, skolehaver og daginstitution på Artillerivej på Islands Brygge er ved at blive taget.

Teknik- og Miljøudvalget har netop behandlet den lokalplan, der skal sikre, at der kan bygges på grunden, der i dag allerede huser en midlertidig daginstitution.
Høringen har ikke bragt de helt store ændringer med sig – og der var heller ikke de helt store forslag fra hverken borgere, lokaludvalg eller andre. Derfor ligger det også ret fast, hvordan området kommer til at se ud fremover.
Den store græsplæne forsvinder helt, og der hvor der ligger en midlertidig institution, bliver der opført et plejehjem og en permanent institution.
Det 18 meter høje plejehjem placeres en smule tilbagetrukket fra Artillerivej i en u-form hvor daginstitutionen, med en højde på 14,5 meter, placeres overfor, så der kommer en gård imellem bygningerne.
Med skolehaverne til den anden side kommer en stor del af området fortsat til at tage sig grønt ud. Samtidig er der indtegnet fire byrum. Det ene er den grønne kile mellem skolehaven og bebyggelsen med plejehjem og daginstitution Det andet byrum er den omtalte indre gård mellem plejehjemmet og daginstitutionen. Det tredje byrum omfatter dels institutionens friareal dels arealet reserveret til en sti til fælleden. Det fjerde byrum er skolehaven samt arealer reserveret til henholdsvis det sociale værested – altså det eksisterende røde skur og sti til Ballonparken.
Lokalplanen skal nu videre til Økonomiudvalget, og som det sidste skal den vedtages i Borgerrepræsentationen, før den er endelig.
Selvom politikerne formentlig vedtager planen, så er det ikke sikkert, at det hele bygges på en gang. For selvom der vedtages en lokalplan, så følger der ikke penge med til byggerierne. Dem skal politikerne bevilge i en proces, der er helt uafhængig af lokalplanen.
Med den nye lokalplan, så går kommunen på kompromis med tidligere tiders politik om at sikre direkte sigtelinjer fra Islands Brygge helt ind på Fælleden, så man får en oplevelse af, at man fra Bryggen når helt ud på fælleden.

Der findes ikke egentlige arkitekttegninger – kun løse skitser af, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud. Illustration: Trust.