Byggeriet på Fælleden fortsætter alligevel

By & Havn er i fuld gang med byggeriet. Her fra da selve byggepladsen blev etableret. Foto: Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Selvom Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet midlertidigt har standset byggeriet af Fælledby på den såkaldte Campinggrund på Amager Fælled, så fortsætter byggeriet alligevel. For standsningen af byggeriet er alligevel ikke så omfattende, som flere medier i første omgang har rapporteret om.

Selskabet bag Fælledby P/S, der består af By & Havn samt Pensiondanmark, ønsker nemlig at udnytte mulighederne for at forsætte arbejde på grunden med de ting, som de allerede har fået tilladelse til og som ikke bliver stoppet af afgørelserne fra nævnet. Og det er helt lovligt vurderer kommunens advokater.

Dermed fortsætter arbejder med nedrivnings-, forsynings- og anlægsarbejder, som ikke direkte vedrører den del af arealet, som er levested for de salamandere, der var årsag til at nævnene midlertidigt stoppede byggeriet.

By & Havn fortæller i denne uges udgave af Havnefronten, at de ikke er stødt på en eneste af arten Stor Vandsalamander i det åbne land selvom de gennem cirka 25-30 dage har ledt efter den. De har dog en forventning om, at de vil finde nogle i det krat, som ligger i det alle nordligste hjørne. Det hjørne nord for cykelstien vil imidlertid ikke være en del af hvor der bygges – heller ikke selvom det ligger inden for lokalplanens område.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen har netop orienteret politikerne om at byggeriet fortsætter.

.

9 Comments

 1. Kan vi få noget kildehenvisning også? Tænker vi skal have det ud til flest mulige medier hurtigst muligt, men det er nemmere med et link til orienteringen

 2. Føj, hvor er I dog klamme og ignorante. Lyt dog til befolkningen og de nævn, der har forstand på naturen og de værdier, der omgiver os og betyder meget for mange. det kan ikke gøres op i penge. Jeg mangler ord.

   • Man er uenig i at det er journalistik når i ukritisk videregiver bygherrens løgne, hvilken interesse har by og havn i at finde salamandre?
    Og HVORDAN kan i videregive dette når der er MASSIV dokumentation for det modsatte?

    • Vi skriver naturligvis historien, når det viser sig, at By & Havn IKKE har fundet stor vandsalamander i området. Det er jo en faktuel oplysning, som vi her deler.

 3. Læs dagens pressemeddelse fra Amager Fælleds Venner med åbent brev til Ankestyrelsen vedr. byggeaktiverne fortsætter trods Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets beslutning om midlertidig byggestop. Link til pressemeddelse med bilag og dokumentation for baggrundsrapporter der beskriver Stor Vandsalamander ved vandrehjemmet samt på Lærkeslette. https://www.facebook.com/groups/amagerfaelledsvenner/permalink/3140880609466616/

  Kære presse
  Den seneste udmelding fra Fælledby P/S aka. By & Havn og Pension Danmark om, at man fortsætter projektet til trods for det midlertidige påbud viser med al tydelighed, hvorfor vores natur og dens kvaliteter er i frit fald.
  Til trods for en mangeårig implementering af national og international naturbeskyttelseslovgivning udebliver gevinsterne. Amager Fælled er kun ét eksempel på hvor galt det står til. Vi oplever her en politisk og erhvervsmæssig kultur, hvor naturen mere betragtes som et økonomisk aktiv, frem for noget vi skal passe på.
  Enhver paragraf og bekendtgørelse gradbøjes i en sådan grad, at man til enhver tid kan fortsætte de naturødelæggende aktiviteter, fremfor at ændre på præmissen og begynde at arbejde for bevarelse og naturbeskyttelse.
  Det store spørgsmål er, kan vores politikere og lovgivning overhovedet beskytte naturen inden den bliver tromlet til ukendelighed, og helt forsvinder?
  Opsættende virkning i fri fortolkning
  Men Fælledby P/S planlægger nu at fortsætte deres arbejde til trods for nævnenes udmelding. Direktør for Fælledby Erling Thygesen udtaler til Berlingske at man allerede på mandag fortsætter med jordkomprimering. En aktivitet der er livstruende for den store vandsalamander. Desuden har Amager Fælleds Venner dokumenteret at der den 12. juli blev slået græs med en buskrydder omkring de kritisable paddehegn, og 15. juli fortsatte arbejdet med nedrivningen af Vandrerhjemmet.
  Kommunen vasker sine hænder – frygter søgsmål fra Fælledby
  Københavns Kommune vil ikke blande sig, men mener nu sagen er i hænderne på de to nævn. Forvaltningen orienterede Teknik-og Miljøudvalget på rådhuset om, at arbejdet ifølge forvaltningens advokater kan fortsætte. Derudover er Københavns Kommunes tilsynspligt bortfaldet i forbindelse med nævnenes afgørelse. Kommunen meddeler TMU at de i særdeleshed frygter at få en retssag på nakken fra Fælledby hvis kommunen håndhæver nævnenes afgørelser.
  Risiko for individdrab
  Den Store Vandsalamander, en bilag IV-art i EU’s hapitatsdirektiv over fredede dyr, er en af hovedårsagerne til at byggeriet midlertidigt er sat i bero af Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men denne padde har ifølge Fælledbys egen undersøgelse, udført af Rambøll, netop også rastested ved vandrerhjemmet og på Lærkesletten. De planlagte aktiviteter vil derfor med høj sandsynlighed lede til individdrab på Stor Vandsalamander.
  Behov for klar udmelding fra nævnene
  Efter forlæggelse af Københavns Kommunes skrivelse om, at det igangværende arbejde kan fortsætte, udtaler professor i miljøret Peter Pagh til Amager Fælleds Venner:
  “VVM-tilladelsen er tilladelsen til det samlede projekt. Det er den VVM-tilladelse der er nødvendig for lokalplanen som Miljø og Planklagenævn har stoppet med opsættende virkning. Dette gælder alle dele af VVM’en.”
  Så der er en diskrepans mellem de juridiske autoriteter. Derfor efterlyser Amager Fælleds Venner en klar udmelding fra Ankestyrelsen og nævnene om en omgående standsning af al byggeaktivitet på Amager Fælled. Dette inkluderer nedrivning af vandrerhjem, busk- og græsrydning, jordkomprimering og andre aktiviteter på matriklen.
  Se vedhæftet brev til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet
  Med venlig hilsen
  Steffen Rasmussen
  Talsperson for Amager Fælleds Venner

 4. Elendig journalistisk: Bygherren kan ikke selv finde salamandrene: “By & Havn fortæller i denne uges udgave af Havnefronten, at de ikke er stødt på en eneste af arten Stor Vandsalamander i det åbne land”
  Men dét kunne alle vi andre før de smadrede hele området.
  Helt blåøjet journalistik at videregive åbenlyse løgne, eller rettere propaganda.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*