En børnehave som Garnisonskirkens vil måske ikke kunne blive etableret

Henrik Kjeldstrøm fra Garnisonskirkens Børnehave kan ikke genkende, at de skulle score profit fordi de er en privat børnehave. Foto: Mikkel Bækgaard / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Et nyt politisk udspil fra regeringen og dens støttepartier betyder stop for etablering af rent private daginstitutioner. Om det betyder, at en institution ligesom fx den populære Garnisonskirkens Børnehave på Sankt Annæ Plads ikke længere vil kunne etableres, er uklart.

 

Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard

 

Skal man kunne tjene penge på at drive en daginstitution? Og gør muligheden for profit så kvaliteten af dagtilbuddet bedre eller dårligere?

Denne ideologiske debat har raset på blandt andet sociale medier, efter at regeringen sammen med sine støttepartier i december fremsatte et politisk udspil, der på sigt vil fjerne muligheden for, at private daginstitutioner kan trække overskud fra driften ud som profit. Dermed vil man – hvis udspillet bliver til konkret lovgivning – ikke længere kunne tjene penge på at drive en daginstitution i Danmark.

Men for en stor del af landets private daginstitutioner giver denne debat slet ikke mening. For her handler det ikke om at tjene penge, men om at kunne drive en institution til gavn for børnene – og hvor et eventuelt overskud bliver overført til næste års drift eller lagt til side til fremtidige investeringer.

Og generelt har institutioner ikke store overskud, siger Henrik Vagner, der er direktør for FOBU, der er paraplyorganisation for godt 150 selvejende og private daginstitutioner:

“Der er generelt ikke nogen af vores medlemmer, der har store overskud, de kan trække ud. Det er jo et område, der er meget reguleret med mange krav til kvaliteten, så det er meget begrænset, hvad man kan tjene på at drive en daginstitution. Det er jo ildsjæle, der står bag stort set alle private institutioner. Og er der så endelig nogle, der formår at drive institutionen bare en smule økonomisk fornuftigt, så de bliver belønnet med et lille overskud, så bør de også selv kunne disponere over et sådant”, siger Henrik Vagner.

 

Bestemmer selv over budgetter og overskud

En af FOBU’s medlemsinstitutioner er Garnisonskirkens Børnehave på Sankt Annæ Plads, hvor blandt andet både kronprinsens og prins Joachims børn har gået. Her er der tale om en privat institution, der er drevet af en bestyrelse udpeget af forældrene og medlemmer af menighedsrådet i Garnisonskirken, og som aldrig har – og aldrig vil komme til – at trække overskud ud som profit.

“Vi er en privat selvejende institution. Det betyder, at vi selv bestemmer over vores budgetter og udgifter. Vi kan selv vælge, hvordan vi bruger vores penge, så længe vi lever op til lovkravene og serviceaftalen med kommunen. Vi får tilskud fra kommunen pr. barn, og kommunen fører pædagogisk tilsyn med os, som de skal. Men vi bestemmer selv, hvordan vi bruger et eventuelt overskud – om vi overfører det til næste års budgetter, eller om vi for eksempel vil lægge det til side til investeringer på fx legepladsen”, fortæller Henrik Kjeldstrøm, der er leder af Garnisonskirkens Børnehave.

 

Privat er bedre

Indtil 2013 var Garnisonskirkens Børnehave en selvejende institution. Det betød, at børnehaven havde en vis grad af selvbestemmelse, men var underlagt kommunen økonomisk og ledelsesmæssigt. Dette betød blandt andet, at man her ikke kunne disponere over eventuelt overskud på driften, og at man skulle indgå i ledelsesteams med andre institutioner.

“Når vi kom til slutningen af året, fik vi travlt med at få brugt alle pengene på budgettet. Vi kunne ikke gemme pengene til senere, så vi sørgede for at købe stort ind af alt muligt. Men vi kunne ikke gemme penge, fx til investeringer på sigt”, fortæller Henrik Kjeldstrøm.

Derfor besluttede bestyrelsen i børnehaven sig for at omdanne den til en rent privat institution. Det betød langt større selvbestemmelse for børnehaven, der dog så samtidig blandt andet måtte vinke farvel til anvisning af børn fra den kommunale pladsanvisning.

 

Uklart hvad udspillet betyder i praksis

For Henrik Kjeldstrøm og hans personale betyder selvbestemmelsen og uafhængigheden af det kommunale – både ledelsesmæssigt og økonomisk – rigtigt meget. Men på sigt kan det blive umuligt for andre institutioner at opnå samme grad af frihed. Det politiske udspil fra regeringen og dens støttepartier lægger nemlig op til, at private daginstitutioner for fremtiden skal etableres som selvejende institutioner og ikke kan være rent private.

Men hvad det så kommer til at betyde i praksis – fx for institutioner, der ønsker samme grad af selvbestemmelse som Garnisonskirkens Børnehave – er uklart, også for børnehavens paraplyorganisation:

“Vi har gransket det her udspil, der blev fremlagt, og vi har svært ved at gennemskue, hvad det kommer til at betyde i praksis. Det arbejder vi lige nu på at få et svar på”, siger Henrik Vagner fra FOBU.

 

Det skal være muligt at spare op til investeringer

Henrik Vagner opfordrer samtidig politikerne til, at de selvejende institutioner bevarer en stor del af deres økonomiske frihed:

“Det vil være super-uhensigtsmæssigt, hvis fx de selvejende institutioner ikke får muligheden for at spare op til langsigtede investeringer. Det kan nemlig være svært for dem, fordi der i mange kommuner er regler om, at de kan overføre en meget lille procentdel af et over– eller underskud til næste års budget”, siger han.

Og den opfordring ser ud til at flugte med, hvad politikerne rent faktisk arbejder med. Således oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en mail til Havnefronten, at opsparing skal være muligt – både i selvejende institutioner og i de rent private:

“Ligesom det er gældende for fri- og privatskoler, så lægger regeringen op til, at de kommende regler for både etablerede og nyoprettede private institutioner vil give mulighed for at spare op til udgifter relateret til driften af institutionen, herunder vedligehold, renoveringer mv.”, står der.

 

Politisk udspil om private daginstitutioner

I forbindelse med udspillet om minimumsnormeringer fremlagde regeringen sammen med sine støttepartier i december et udspil, som skal forhindre private daginstitutioner i at trække et eventuelt overskud ud som profit. Samtidig lægger man i udspillet op til at forbyde kommende privatejede daginstitutioner.

I den forbindelse oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Havnefronten:

“For nyoprettede privatinstitutioner er det aftalt mellem regeringen og et flertal i Folketinget, at disse skal være organiseret som selvejende institutioner. Der ændres ikke på øvrige forhold for daginstitutioner, der drives som privatinstitutioner, hvis disse er organiseret som en selvejende institution. Partierne er enige om, at der i samarbejde med relevante parter skal udarbejdes en model, der sikrer, at der ikke kan trækkes overskud ud, og at der for eksisterende private institutioner skal laves en overgangsperiode, der er så nænsom som mulig”. Eller med andre ord: Nye privatejede institutioner bliver forbudt.

 

Garnisonskirkens Børnehave

Privat selvejende daginstitution på Sankt Annæ Plads normeret til 7 småbørn (2-3 år) og 37 børnehavebørn (fra 3 år og indtil skolestart). Børnehaven har hjemme i barakker bag Garnisonskirken og har blandt andet haft flere medlemmer af kongefamilien blandt børneflokken.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*