Husbåde omkring Holmen kan få kæmpe ekstra regning

Foto: Havnefrontens arkiv.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Planerne om at By & Havn skal overtage ansvaret for vandet i et område omkring Holmen og Quintus Bastion kan koste husbådejere i området 50.000 kroner ekstra om året.

 

Af Jesper Schou Hansen

 

De mangeårige problemer med pirat-havnen Fredens Havn kan nu betyde, at der sendes en kæmpe regning til husbådejere i et område af Københavns havn, som i dag administreres af Kystdirektoratet. Direktoratet opkræver nemlig ikke leje for at husbådene ligger i havnen, mens bolværksejerne dog kan opkræve for at de ligger fortøjet.

Hos By & Havn – der står til at overtage områderne som følge af de mangeårige problemer med Fredens Havn – er proceduren og taksterne anderledes.

Her skal man ud over at have en aftale med en bolværksejer også betale for at have husbåden liggende i vandet – og det beløber sig for en husbåd på 150 m2 til cirka 4.400 kroner om måneden svarende til ca. 50.000 kroner om året.

Netop fordi situationen med Fredens Havn har vist, at det er uholdbart, at By & Havn administrere en del af havnen og Kystdirektoratet en anden – med to forskellige lovregler – så planlægger politikerne på Christiansborg at overdrage administrationen af søterritoriet for Holmens civile vandarealer til By & Havn. Og dermed skifter reglerne med en kæmpe regning til følge.

 

By & Havn har andre regler

I modsætning til Kystdirektoratet har By & Havn ret til at udnytte havnens vandområder forretningsmæssigt. Det står specifikt i de love, som er gældende for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som Folketinget har vedtaget. Udnytter man på en eller anden måde vandet i havnen, så kan selskabet opkræve penge for det.

By & Havn har allerede et takstblad – så beløbet er kendt.

I Fredens Havn har man aldrig betalt. Ikke kun fordi man lå i Kystdirektoratets område. Men særligt fordi man aldrig har søgt tilladelse. Derfor har Københavns Byret også pålagt ejerne at fjerne deres både – og indtil det sker, så får ejerne dagbøder.

 

Bøder uden effekt

I et notat som Havnefronten har haft lejlighed til at læse, så bekræfter Københavns Kommune, at ikke en eneste af de dømte har fjernet deres både efter at bøderne er begyndt at vælte ind. Det betyder i sidste ende, at kommunen og staten tvangsfjerner bådene. De både, vrag og anlæg, som ingen ville kendes ved, er allerede fjernet. Det var ca 135 større objekter, der vejede 350 tons. Der er stadig 50-60 både, vrag og anlæg i området, som også skal fjernes.

1 Comment

 1. HVAD ØNSKER BY & HAVN FOR BYENS HAVN?

  By & Havn påtænker at overtage de havnearealer på Holmen og Nyholm, der hidtil har været administreret af Kystdirektoratet.
  Grundlaget for dette er, at By & Havn ifølge Metrolovgivningen af 2007 har fået ret til at opkræve vandarealleje af alle skibe inden for deres område, uanset hvem der ejer og vedligeholder kajer og bolværk. Alle skibe vil endvidere kunne pålægges vragfjernelsesforsikring samt depositum.
  Erhvervsskibe samt skibe, der driver restauranter vil blive opkrævet dobbelt leje og efter etageareal. En husbåd med tre “etager” på fx i alt 200m2 vil således blive opkrævet omkring 8.000kr./md. og dette er oven i den kajleje, der allerede bliver betalt til ejeren af kajen, typisk omkring 15.000kr. Mit bevaringsværdige 93-årige gamle træskib ”Ostebaaden” ligger i Takkeloftsgraven bag Operaen og risikerer at skulle betale 2-4.000kr./md. til By & Havn udover et lignende beløb til Slots & Kulturstyrelsen, der ejer kajen.
  By & Havn leverer intet for de meget store beløb de ønsker at opkræve, al vedligehold påhviler fortsat ejeren af kajerne.
  Hvis By & Havn får magt som de har agt, bliver mit og mange andre skibe og husbåde tvunget væk af denne fuldstændigt urimelige brandbeskatning.
  Resultatet bliver en havn uden mange bevaringsværdige fartøjer, der så må søge plads i f.eks. Holbæk og Helsingør, der har en meget positiv og generøs holdning til vores maritime kulturarv.
  Husbådene får det meget svært, – der er ikke mange muligheder på Sjælland og det bliver kun meget velstående husbådsejere, der kan blive liggende. Også restaurationsskibene kan blive tvunget væk.
  Vi er mange, der arbejder hårdt for at Nyholm (Flådens gamle leje) skal bevares som en meget vigtig del af vores maritime kulturarv, blandt andet ved at blive til en frihavn for historiske og traditionelle skibe og både, Hvis vandarealerne bliver pålagt disse store afgifter, bliver Københavns Havn et tomt hul i byen, uden det maritime miljø, der i meget høj grad skaber liv i havnen.
  Hvorfor skal vi, der allerede af egne midler bevarer vores flydende kulturarv straffes så hårdt?

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*