Ikke bare lige til med en bolig på vand i havnen

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Henrik Gutte Koch

Fotos: Mikkel Bækgaard, Hasse Ferrold, Henrik Gutte Koch

 

Husbådene – eller boliger på vand – findes de fleste steder i Københavns havn og kan være alt fra synkefærdige ruiner i Fredens Havn til velholdte, prætentiøse husbåde. Nogle med egen fremdrift, andre uden og andre igen, som aldrig er lavet med nogen form for motor.

Tilblivelsen af husbåde i Københavns havn tog fart i takt med afviklingen af havnens industri i 80’erne.

Men at få en bolig på vand er ingen let opgave. Husbådene i Københavns havn er naturligvis underlagt nogle regelsæt, f.eks. om affaldshåndtering, sanitære forhold, el og vand. En del tjener også som alt fra hotel og teater til klinik, restaurant og/eller cafe. De fleste af dem ligger i Inderhavnen. Men at finde et sted til en bolig på vand er slet ikke let.

 

Drømmen om en husbåd

Mens diskussionen om boliger i København ofte handler om almene boliger, så er stort set alle husbåde i havnen privat ejede. De har så en lejeaftale hos By & Havn, der kræver leje af vandareal. Desuden lejes der adgang til bolværk. Hvad der betales for leje af “x” meter bolværk afhænger af den enkelte bolværkejers vurdering.

Københavns kommune “ejer” størstedelen af vandet i Københavns havn, hvilket så administreres af By & Havn. Af byens reelle kajanlæg og bolværk ejer kommunen, staten og By & Havn cirka 35-45 % – og her indgår man kun i begrænset omfang aftaler om boliger på vand.

De resterende – altså langt over halvdelen – af bolværkerne er således i privat eje. Det kan være boligejerforeninger, private firmaer eller investeringsselskaber som Refshaleøens Ejendomsselskab, der igen er ejet af et par store pensionskasser.

 

Må man bo på vandet?

Ja og nej. I Nyhavn må bådejerne ikke bo og være tilmeldt folkeregisteret, iflg. bådforeningens formand, Søren Standerup. Her er det så primært erhverv, der drives. I den fredede Christianshavns kanal er det overvejende lystbåde, mens en håndfuld husbåde har fundet vej.

Den eneste måde at komme ud på vandet og bo er p.t. at købe sig en eksisterende husbåd i havnen, og dermed den eksisterende kajplads. Dog skal man være opmærksom på, at langt de fleste aftaler har et opsigelsesvarsel på kun 3 til 6 måneder. I de tilfælde, hvor man lykkes med at indgå en acceptabel lejeaftale, ender man med at betale fra ca. 4.000 helt op til 14-15.000 kroner om måneden alene for pladsen. Hertil kommer så de almindelige faste udgifter.

 

Få nye pladser

I 2013-14 lykkedes det By & Havn, efter godt 11 års arbejde, at etablere 11 husbådepladser på Sluseholmen i Sydhavnen, som var indtegnet som en del af lokalplanen. Siden er der ikke sket meget. Men i bestræbelserne på at skabe flere husbådepladser i København er foreningen FFBV (Foreningen for Fremme af Boliger på Vand) blevet stiftet. Foreningen ønsker at forenkle, forøge og sikre muligheden for at kunne bosætte sig i en husbåd, og i det hele taget skabe bedre vilkår for boligformen.

”Havnens reelle bolværk forsvinder hurtigt i disse år og erstattes af stensætninger for at spare på vedligehold af bolværk, samt af underdimensionerede træbrygger langs kajen uden fortøjningsmuligheder. I andre tilfælde ses fortøjningsringe og pullerter blive til ren pynt efter renoveringen af kajanlæg. Den udvikling reducerer havnens oprindelige autenticitet, og der kan ikke lægges skibe til i havnen, hvilket igen betyder, at havnen i stigende grad mangler et maritimt islæt og liv i øjenhøjde rundt på byens kajområder, især udenfor badesæsonen”, siger Glenn Vandkrog, der er foreningens formand.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*