Kommunen vil hjælpe Holmen Dirt til nyt areal

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Lis Hylander og Jesper Schou Hansen

 

Københavns Kommunes embedsmænd står fast på deres fortolkning af loven. Holmen Dirt skal flytte, fordi de ulovligt opholder sig på et fredet areal.

”Vi har i forvaltningen fuld forståelse for, at mange københavnere har været glade for at bruge cykelbanen på volden. Derfor har vi også gjort alt, hvad vi kunne for at undersøge, om der på nogen måde har været mulighed for at give dispensation. Og derfor, at vi nu – når vi har erkendt, at det ikke kan lade sig gøre – samarbejder med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Holmen Dirt om at finde en ny placering til cykelklubben”, siger Rikke Sønderriis, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen til Havnefronten, der over et par gange, har omtalt cykelbanen – senest fordi sagen nu skal drøftes af politikerne, efter den radikale Mette Annelie Rasmussen har rejst sagen i kommunens Teknik- og Miljøudvalg.

Her vil politikeren have forvaltningen til at belyse mulighederne. Men det er få. Det fastslår forvaltningen overfor Havnefronten – også selvom andre har fået lov.

Ifølge forvaltningen, så ligger cykelbanen inden for den såkaldte fortidsmindebeskyttelseslinje omkring det fredede Christianshavns Voldanlæg.

 

Anlæg strider mod loven

”Det er således ikke forvaltningen, der blot beslutter, at den ikke må være der, fordi vi synes, den generer et fortidsminde – men en meget restriktiv naturbeskyttelseslovning, som ikke tillader nogen form for ændringer i terrænet og derfor heller ikke tillader en cykelbane”, siger Rikke Højriis.

At andre har fået lov mener embedsmanden, at der er gode forklaringer på.

” Der har været stillet spørgsmål til, hvorfor der må ligge andre bebyggelser inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. I slutningen af 1990’erne blev der lavet en lokalplan for området, som skulle muliggøre nybyggeri – og på den baggrund blev der givet tilladelse til opførelse af boligbebyggelsen Halvtolv, som grænser op til Holmen Dirt. Forholdene her var anderledes end i det grønne areal, hvor cykelbanen ligger, idet området allerede var udbygget og præget af bygninger og anlæg fra flådestationen på Holmen. Af andre sager i området har forvaltningen tidligere givet dispensation til placering af containere til en kajakklub mellem krudtvoldene og en åben bålhytte på spejdernes grund, da de mindre ”skure” ikke medførte store forandringer i landskabet. Dispensationen har kun kunnet gives, fordi de sager er af meget mindre karakter end cykelbanen”, siger Rikke Sønderriis.

 

Andre vil have natur

Hun mener også, at man skal huske at se sagen i det store perspektiv – og at der er mange grupper at tage hensyn til.

”Vi anerkender også de andre københavnere, som vægter hensynet til naturen og hensynet til beskyttelse af fortidsmindet højest og derfor ikke ønsker aktiviteter, der potentielt kan være skadelige for det fredede Christianshavns Voldanlæg. Dog er det vigtigt at berigtige, at det ikke er støjklager, som har ført til påbuddet til Holmen Dirt om at flytte. Klubben skal flytte, fordi de ændringer i terrænet, som den har skabt, er i strid med gældende bestemmelser i lovgivningen, både nu og da den blev opført for godt 20 år siden”, siger Rikke Sønderriis.

 

Glæde og skuffelse

Hos Holmen Dirt er de glade for, at kommunen vil gøre en indsats. Men helst vil man bare blive, hvor man er.

”Det er selvfølgelig positivt, at forvaltningen vil gøre en indsats for at finde et nyt sted til os. Men hvad det indebærer er svært at gennemskue”, siger formanden for Holmen Dirt, Behroz Karimi.

”Vi forstår dog ikke, hvorfor vi ikke kan blive, specielt set i lyset af, at der tidligere er givet dispensationer på området. Og vi er specielt bekymrede for, hvilket sted vi bliver henvist til, om vi kan få samme tilslutning, og hvad det vil koste at etablere et helt nyt i stedet for at reetablere det gamle” siger Behroz.

”Husk på, at der er lagt 20 års frivilligt arbejde i den nuværende bane, og der er ikke kun risiko for at alt det går tabt, men også at ånden og motivationen forsvinder, og at projektet dermed dør. I princippet skal vi jo starte forfra, i stedet for at koncentrere os om at videreudvikle et historisk sted og ånd”, siger Behroz Karimi.

Der er ikke sat nogen deadline på, hvornår et nyt sted kan stå klart. Det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, der står for at finde et nyt område, mens det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for den kedelige del med at lukke Holmen Dirt ned.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*