Roklub får politisk opbakning til at flytte bro ved Tømmergraven

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Jesper Schou Hansen

 

På tegningerne så det fint ud. En gang- og cykelbro langs vandet forbi Københavns Roklub og Tømmergraven. Men i den virkelige verden gik broen lige der, hvor roklubben sætter bådene i vandet – og et mix af både på vej op og ned i vandet på den ene side og cyklister og gående på den anden side var bare rigtig dårligt tænkt.

For bådene, der er på vej op og ned i vandet, er så lange, at de vil spærre hele arealet fra roklubbens lokaler og ud over cykelstien. Og så vil de blokere for cyklister og fodgængere i den periode, hvor de er på vej op eller ned – eller var ved at blive klargjort.

Men nu har roklubben fået politikernes opbakning til at flytte broen – bare man selv afholder omkostningerne. For ifølge forvaltningen må kommunen ikke umiddelbart betale for en flytning – da det påhviler private grundejere.

”Vi får nu mulighed for at få flyttet den bro – og det er det vigtige. Der var flere forskellige modeller i spil, men det stod jo ret hurtigt klart, at kommunen ikke måtte betale for det. Men nu er det i hvert fald muligt for roklubben at gøre det”, siger Klaus Mygind, der sidder i Teknik- og Miljøudvalget for SF. Synspunktet deles af Venstre Jens-Kristian Lütken, der ligeledes sidder i udvalget.

”Venstre stillede sammen med Konservative forslag om, at broen skulle kunne flyttes. Vi ville gerne betale, hvis vi måtte. Det må kommunen ikke. Vi har også sikret os, at sagen kommer i udvalget igen, så vi følger den helt i mål”, siger Jens-Kristian Lütken.

 

By & Havn vil ikke betale

Hvem der så skal betale er et åbent spørgsmål. Det bliver ikke By & Havn. Det har selskabet allerede meddelt kommunen. De har dog også meddelt, at de er åbne for, at broen rent faktisk flyttes.

Heidi Wang (V), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og medlem af By & Havns bestyrelse har rejst sagen i selskabet. Hun bekræfter, at selskabet ikke vil betale.

”Jeg har spurgt, men det stod jeg ret alene med. Men de vil ikke blokere for en løsning”, siger hun til Havnefronten.

 

Andre alternativet

Teknik- og Miljøforvaltningen havde egentlig foreslået politikerne er par andre løsninger, som politikerne imidlertid fravalgte.

Af forvaltningens dokumenter kan man se, at der bl.a. blev drøftet en løsning, hvor cykeltrafikken blev ledt udenom roklubbens forplads. Derimod skulle gående fortsat have mulighed for at gå ind på pladsen. Det kunne ske ved at etablere en form for cykelchikaner, så det ikke umiddelbart var muligt at cykle på broen. Den løsning var roklubben ikke meget for.

Der var også en mulighed for helt at droppe broen. Så ville der ikke være fuld adgang til havnen, som ellers forudsat i lokalplanen. Det vil også være i strid med de overordnede principper om at sikre adgang til havnen. Den mulighed fravalgte politikerne også.

I stedet blev det en dialog løsning, hvor kommunen er fleksibel overfor at dispensere – men altså ikke betale. Kommunen anslår, at det koster en million kroner at flytte broen.

2 Comments

  1. Det må være bygherre/arkitekter der skal betale. Man da ikke tillade sig at bygge en bro der sætter folk af på en fremmed grund.

  2. I skriver ; Det var roklubben ikke meget for, så jeg foreslår.
    Gående bruger broen, cyklende bruger omfartvejen.
    Jeg passerer flere gange hver dag og det er sjældent der er så megen bådtrafik det burde vi klare hvis viljen er der fra begge parter

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*