Amager Fælled Venner vil have landsretsdom op i Højesteret

Hos Københavns Kommune mener man ikke, at der er noget at komme efter. Alligevel er kommunen politianmeldt. Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Amager Fælleds Venner er uenig i Landsrettens afgørelse og vil bede Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse fredag aften.

.

“For Højesteret vil vi anmode om, at vores kære tillægges opsættende virkning, hvilket kan få den konsekvens, at Fælledby på ny må sætte byggearbejdet i bero, til der foreligger en endelig afgørelse fra Højesteret”, skriver videre.
Amager Fælleds Venner anlagde tilbage i februar 2022 sag i Byretten om lovligheden af lokalplan og VVM-tilladelse for det planlagte byggeri på Amager Fælled.

Den 12. december 2022 afsagde Byretten så en kendelse, som pålagde Fælledby at indstille byggearbejdet på Amager Fælled. Landsrettens ophævelse af byggestoppet hviler på stik modsatte præmisser i forhold
til Byrettens afgørelse.

“Byretten, der har et indgående kendskab til sagen, vurderer, at Amager Fælleds Venner har et rimeligt grundlag for at vinde hovedsagen. Byretten vurderer også, at en fortsættelse af sagen kan gøre uoprettelig skade på naturen. Landsretten vurderer modsat”, skriver Amager Fælled Venner.

At der som Amager Fælled Venner skriver skulle ske uoprettelig skade på naturen i forhold til hvor byggeprocessen er i dag, er imidlertid ret tvivlsom, efter som arealet allerede er ryddet og der ikke er natur tilbage på området.

.

Vi anker

”Det er ikke holdbart og Amager Fælleds Venner vil derfor anke Landsrettens afgørelse til Højesteret og bede om, at anken får opsættende virkning, så byggestoppet gælder, mens sagen kører i Højesteret”, siger Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner.
”Det er vores vurdering, at Landsrettens kendelse er forkert. Dels finder Landsretten, at der er tale om et lovbestemt projekt, ligesom Landsretten ikke mener, at den manglende høring af offentligheden kan danne grundlag for meddelelse af opsættende virkning. Ligeledes mener Landsretten, at der er tvivl om, hvorvidt Amager Fælleds Venner vil få medhold i hovedsagen, hvor Byretten fandt at der var en rimelig sandsynlighed for, at Amager Fælleds Venner ville vinde”, tilføjer han.

.

EUs rolle

Amager Fælled Venner mener, at landsretten har undladt at følge EU-domstolens udtalelser om, at manglende høring er en så væsentlig knægtelse af offentlighedens rettigheder, at den i sig selv kan begrunde opsættende virkning. Endvidere er der ikke tale om et lovbestemt byggeri, da der aldrig er vedtaget en anlægslov, og endelig så mener Amager Fælleds Venner, at der er meget klar praksis for, at manglende høring om væsentlige informationer i en VVM-sag skal føre til ugyldighed.
Amager Fælleds Venner er derfor fortrøstningsfulde omkring appel til Højesteret og håber, at Procesbevillingsnævnet hurtigt vil træffe afgørelse vedrørende muligheden for at få sagen i Højesteret.

.

Sur talsmand

”Fælledby har ved at gå i gang med byggearbejdet helt ignoreret, at en sag ikke er afgjort, når den bliver bragt for retten. Ophævelse af byggestoppet er alene en afgørelse om hvorvidt Fælledby kan have byggearbejde på grunden, mens hovedsagen, som Amager Fælleds Venner har anlagt mod lagenævnene, kører i retten. Sagen kan ende med at erklære byggeriet ugyldigt. Fælledby spiller derfor ved at fortsætte byggeriet hasard med både økonomi og natur”, siger en sur talsmand for Amager Fælleds Venner, Knud Erik Hansen.
”Med det, der er lavet indtil nu, kan naturen uden større omkostninger genoprettes. Bliver der først lagt cement ud, bliver det både vanskeligere og dyrere at genoprette naturen”, tilføjer han.

.

Du kan læse Fællesbys synspunkter om historien lige her.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*