Kommunen har undersøgt problem med sexisme

Københavns Rådhus. Foto: Anne Marie Korup / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Københavns Kommune har undersøgt omfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. 16% oplever en eller anden form for sexisme. Det er medarbejderen selv, der definerer hvornår, det er en krænkelse.

 

I foråret 2022 gennemførte Københavns Kommune for første gang en undersøgelse blandt alle ansatte for at afdække omfanget af sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser. Nu har kommunen gennemført undersøgelsen igen.

Den viser, at 16 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, har oplevet hvad de selv definerer som sexistisk kultur eller uønsket adfærd af seksuel karakter inden for det seneste år. Det er samme procentandel som i undersøgelsen i 2022. Det drejer sig især om hvad folk opfatter som seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

”Jeg tager undersøgelsens resultater meget alvorligt. Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads. Det kommer med et stort ansvar. Alle skal være trygge ved at gå på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man arbejder i hjemmeplejen eller på Rådhuset. Derfor er der ingen tvivl om, at jeg havde håbet, at andelen ville være nedbragt siden sidste år. Det vidner om, at vi ikke er i mål, og det kalder på et fortsat langsigtet fokus i de enkelte forvaltninger for at få gjort op med sexistisk kultur og adfærd,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

.

Kommunens ansvar

Katrine Fylking, formand i Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, der er en sammenslutning af de faglige organisationer, mener også, at arbejdsgiverne har et vigtigt ansvar i forhold til arbejdsmiljø:

”Som ansatte i Københavns Kommune har vi en forventning om et godt og trygt arbejdsmiljø. Derfor er det meget ærgerligt, at alt for mange stadig oplever sexistisk kultur eller adfærd på deres arbejdsplads. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, og jeg ved, at Københavns Kommune gør en indsats for at løse problemet. Hvis vi fra medarbejderside kan medvirke i den sammenhæng, gør vi selvfølgelig gerne det,” siger Katrine Fylking..

.

Ansatte med borgerkontakt er særligt udsatte

Det er især medarbejdere med borgerkontakt bl.a. på SOSU- og lærerområdet, der oplever hvad de opfatter som en sexistisk kultur eller adfærd. Undersøgelsen viser også, at mens antallet af hændelser, der sker i det interne samarbejde, er faldet siden 2022, er antallet af hændelser, der sker i det eksterne samarbejde, steget.

Hver forvaltning skal nu dykke ned i resultaterne og undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt. Det handler blandt andet om at forbedre kulturen og tydeliggøre, hvordan man forebygger og håndterer uønsket adfærd af seksuel karakter.

Der blev ligeledes igangsat en række opfølgningsindsatser i forvaltningerne efter sidste års undersøgelse. Undersøgelsen i år tyder også på, at indsatserne virker i forhold til at skabe en at skabe en kultur, hvor man trygt kan henvende sig, hvis man oplever noget. Flere medarbejdere end sidste år fortæller nemlig om det, hvis de oplever hvad de selv synes er en sexistisk kultur, og flere oplever, at der er gjort en indsats for at tage hånd om det. Samtidig ved over 90 procent af dem, der har deltaget i undersøgelsen, hvor man kan henvende sig.

.

Anonymt

Et af de steder er “enheden for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme”, hvor alle ansatte anonymt og trygt kan henvende sig, hvis de oplever seksuel chikane eller sexisme. Enheden, der blev oprettet i 2021, rådgiver om, hvilken hjælp og støtte man kan få, hvis man har været udsat for hvad man synes er uønsket seksuel adfærd. Enheden hjælper også med forebyggende indsatser.

Kommunen gennemfører i forvejen en trivselsundersøgelse hvert andet år. Ved seneste trivselsundersøgelse i år var scoren for den generelle trivsel 5,7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den mest positive vurdering af trivslen.

.

Om undersøgelsen

Københavns Kommune har inviteret 44.652 ansatte til at deltage. I alt 21.532 har svaret på undersøgelsen – dvs. 48 pct. I 2022 var svarprocenten 45 pct.

17 pct. af de kvinder, der har besvaret undersøgelsen har oplevet hvad de selv oplever som sexistisk kultur eller adfærd mod 17 pct. i 2022. 12 pct. af de mænd, der har besvaret undersøgelsen har oplevet det samme mod 13 pct. i 2022.

Blandt de fastansatte har 15 pct. svaret ja til at have oplevet hvad de selv definere som sexistisk kultur eller adfærd, mens det er 24 pct. blandt de løstansatte.

.

De yngre føler sig mest udsatte

Derudover er der forholdsvis flere yngre ansatte og medarbejdere med kortere anciennitet, der oplever hvad de selv definerer som sexistisk kultur eller adfærd.

Nedenfor er en oversigt over, hvor stor en procentdel af de medarbejdere og ledere, som har svaret på undersøgelsen, der inden for det seneste år har oplevet:

– At nogen har talt nedsættende om køn eller seksuel orientering på en måde, som var uønsket for dig eller ubehageligt for dig: 8 pct. (8 pct. i 2022)
– Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil: 6 pct. (7 pct. i 2022)
– Uønskede seksuelle kommentarer om dig eller andre, i en større gruppe/forsamling: 4 pct. (5 pct. i 2022)
– Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, fx klap, kys eller omfavnelse: 4 pct. (4 pct. i 2022)
– At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig: 4 pct. (5 pct. i 2022)
– At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller din seksuelle orientering: 3 pct. (3 pct. i 2022)
– Uønskede e-mails eller beskeder på sociale medier med seksuelt indhold: 1 pct. (1 pct. i 2022)
– At nogen har vist dig uønskede pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold: 1 pct. (1 pct. i 2022)
– 15At nogen har bedt dig om seksuelle tjenester til gengæld for, at du fik en belønning? Mindre end 1 pct. (mindre end 1 pct. i 2022)

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*