Lokalarkiver nervøse for manglende finansiering

Københavns Rådhus. Foto: Anne Marie Korup / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print
Af Anders Bo Petersen

Budgetforhandlingerne er overstået på Københavns rådhus. For Københavns 10 lokale arkiver, betyder det, at de i det foreløbig udkast står til at miste cirka 40 % af deres tilskud for 2024, og dermed risikere at må lukke.

.

Københavns lokalarkiv har eksisteret i mere end 50 år, og er en vigtig del af dokumentationen for vor hovedstads historie. Den bliver varetaget af frivillige ildsjæle.

”De 150 personer lægger tusindvis af timer hvert år i at: indsamle og sikre arkivalier, sikre åben adgang for borgerne i de indsamlede materialer, samt formidling af lokalhistorisk viden gennem udstillinger”, siger formand for Københavns lokalarkiver Peter Saxov.

Arkiverne har typisk åben et par gange om måneden, og har årligt 3.400 henvendelser fra borgere, institutioner og virksomheder.

.

Skrabet regnskab, og manglende penge

I og med at lokalarkiverne er drevet af frivillig arbejdskraft, betyder det også at regnskabet er overskueligt. I 2022 fik de ialt 960.000 kr. i tilskud. Udgifterne bestod af 620.000. kr. i husleje. Heraf betalte de 400.000 kr. tilbage til kommunen, da de fleste af lokalerne er kommunalt ejede. Udover var der andre udgifter for ca. 360.000 til dækning af it-licens, kontorhold og udstillingsmaterialer.

Det foreløbige budget fra Københavns kommune til Københavns lokalarkiv er i 2024 på 565.000 kr., hvilket svarer til at omkring 90 % af huslejen og den basale drift er dækket. Ergo mangler der små 400.000 kr. for at budgettet er det samme som sidste år

.

Håb forude – måske

På Københavns Rådhus forhandler politikerne for tiden den endelige budgetramme for næste år i de forskellige politiske udvalg. Ifølge Lea Friedberg (A) og Karina Bergmann (K), som sidder i Kultur-og Fritidsudvalget, som lokalarkivet hører ind under, anerkender de begge det store formidlende arbejde, som lokalarkiverne udfører:

”Det er et vigtigt arbejde lokalarkivet udfører. Vi mener, at det stadig skal varetages og støttes af Københavns kommune”, siger Karina Bergmann.

Lea Friedberg er enig et langt stykke ad vejen ”Det er vigtigt, at man som borger kender ens lokalhistorie, men vi ser samtidig ind i et stramt budget i kommunen”. Hun er dog ikke afvisende for at finde de manglende penge til lokalarkivet. Ifølge begge politikere findes der en pulje af frie midler, som der kan bevilges penge fra. Lea Friedberg fortsætter: ”Vi skal afsøge, hvad vores muligheder er for finansiering i en forlængelse af en større drøftelse om lokalarkivernes arbejde. Vi skylder Københavns lokalarkiv og de mange gode kræfter at tage politisk stilling til det”, slutter hun.

Peter Saxov er håbefuld for, at der kommer en løsning.

” Vi håber og tror på at I københavnske politikere ikke er historieløse, men ønsker at have et grundlag for byens videre udvikling. Som en spansk filosof udtrykte det: uden viden om hvor du kommer fra, ved du heller ikke hvor du skal hen. Derfor håber vi, at der kan findes penge, så de ti lokalhistoriske arkiver kan opnå et årligt tilskud på niveau med 2022″, siger han.

.

Faktaboks:

Lokalarkiverne har samlet 125.00 lokalhistoriske billeder, 1000 lokalhistoriske, og 600 hyldemeter lokalhistorisk materiale.

Næste møde i Kultur- og Fritidsforvaltningen finder sted den 26. oktober kl. 16.30 – 20.00.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*