Søsætter et af Danmarks største forsøgsprojekter med ålegræs

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

By & Havn er igang med et af Danmarks største storskala forsøgsprojekter med ålegræs ved Lynetteholm. Projektet skal undersøge betingelserne og mulighederne for at udbrede ålegræs langs de danske kyster.

.

Det første ålegræs er nu forsøgsvist hentet fra havbunden og flyttet til en ny kanal ved Trælastholmen i Københavns Nordhavn.
Inden længe kan en ny kanal ved Trælastholmen i Nordhavn blive fyldt med ålegræs, der er hentet fra havbunden øst for Trekroner Fortet i Københavns havn, hvor arbejdet med at anlægge Lynetteholms Fase 2 sættes i gang omkring oktober 2023.

I Københavns havn trives ålegræsset godt, hvilket er tegn på et godt havmiljø. En opgørelse fra ingeniørvirksomheden WSP viser, at der vokser ålegræs stort set alle de steder i havnen, hvor det forventes at kunne vokse.

.

Ålegræs i pleje

Gårsdagens flytning af ålegræs er et højest usædvanligt forsøg, som By & Havn udfører sammen med WSP og HedeDanmark. Formålet er at sikre og oplagre det ålegræs, som ellers ville være gået til i forbindelse med anlægget af Lynetteholm, så det senere kan plantes ud på nye områder.

Hvis forsøget lykkes, er det vurderingen, at det i fremtiden vil kunne gøre det betydeligt lettere at udbrede ålegræs til andre områder i landet.

Med forsøget vil WSP afprøve en ny metode, hvor ålegræsstiklinger udplantes på kokosmåtter under vandet, for at se, om det så er muligt at flytte hele måtter til et andet sted, uden at ålegræsset går til. Det vil gøre det meget lettere i fremtiden at genplante ålegræs ved de danske kyster.

.

Tidskrævende

Indtil nu har udplantning af ålegræs foregået ved enkeltskud, og det er ekstremt tids- og ressourcekrævende. Men hvis det her projekt bliver en succes, kan vi fremover lave ålegræstransplantationer i storskala, så det bliver muligt at genoprette habitater og forbedre vandkvaliteten i betydeligt højere grad end tidligere.

Enkeltstående begivenheder som eksempelvis etablering af en ny strand, nedgravning af en gasledning eller opførelsen af en tunnel under vandet kan gøre livet svært for ålegræsset lokalt, og her vil en ålegræstransplantation gøre en forskel.

Mere ålegræs forbedrer nemlig vandkvalitet og udgør samtidig et vigtigt levested for mange dyr, mikro- og makroalger, der også bidrager til at bringe havmiljøet tilbage i balance.

By & Havn har allerede gjort den nye kanal ved Trælastholmen klar til at huse ålegræsset fra området nær Trekroner.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*