Ny erhvervsstrategi skal sikre bedre virksomhedsservice, internationalt fokus og et mere klimavenligt København

Københavns Rådhus. Foto: Københavns Kommune.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi er netop vedtaget af Borgerrepræsentationen. København skal sammen med byens virksomheder fortsat skabe vækst, understøtte den grønne omstilling og styrke den internationale konkurrenceevne.

.

Der er sat en ny retning for de kommende års erhvervspolitiske arbejde i København. Borgerrepræsentationen har torsdag aften vedtaget den nye erhvervsstrategi, der skal sikre gode rammevilkår for alle byens små og store virksomheder samt sætte en ambitiøs retning for kommunens kerneopgaver på erhvervsområdet.

Der har været tæt dialog med erhvervslivet undervejs i processen.

”København skal være en god by at bo og drive virksomhed i. Jeg glæder mig over, at vi med den nye erhvervsstrategi sætter barren højt for, hvordan vi udvikler København sammen med erhvervslivet. Vi går stadig forrest med den grønne omstilling, og vi skal understøtte vores virksomheder, så de får den arbejdskraft, de har brug for. Derfor har vi bl.a. fokus på, at flere tager en erhvervsuddannelse, og vi vil også arbejde for at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (Soc).

.

Udviklet i tæt dialog med erhvervslivet

Erhvervsstrategien gælder fra 2024 til 2027, og byens erhvervsliv er blevet bredt inddraget undervejs i processen for at sikre, at den tager afsæt i virksomhedernes behov og udfordringer. Bl.a. blev der indledningsvist udarbejdet en erhvervsklimamåling, hvor 892 virksomheder svarede på spørgsmål om fx arbejdskraft, grøn omstilling, byudvikling og samarbejdet med kommunen.

Københavns Kommunes erhvervsråd har også været inddraget, ligesom der har været afholdt dialogmøder med en række erhvervsorganisationer og lokaludvalgene.

Københavns Kommune har i år også afholdt en erhvervskonference, hvor deltagerne kunne komme med input til den kommende erhvervsstrategi. Her blev der bl.a. drøftet international arbejdskraft, samarbejde omkring klimaomstilling og København som en international metropol.

”Et godt samarbejde med erhvervslivet om den grønne omstilling er helt nødvendigt for, at vi kan nå vores klimamål. Det håber jeg, at den nye erhvervsstrategi kan bidrage til. Vi har også brug for at skabe bedre rammer for håndværkere og kreative erhverv for fortsat at have en levende og arbejdende by”, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod.

.

København trækker væksten

”Det er vigtigt med en erhvervsstrategi, der sætter fokus på, at København er vækstmotor for hele landet og skal konkurrere om arbejdskraften og talenterne med byer som Amsterdam, Hamborg og Stockholm. Både små og store erhverv skal have de bedste betingelser, så vi fortsat kan udvikle og styrke København som international og grøn erhvervsby”, siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard.

”København skal være en international storby, der tiltrækker talenter og iværksættere fra hele verden. Vi konkurrerer med Hamborg og ikke Herning, når det gælder om at tiltrække talenter. Med erhvervsstrategien tager vi skridt i retning af at gøre ambitionen til virkelighed. Som beskæftigelsesborgmester er jeg især glad for, at vores nye erhvervsstrategi tackler en af de vigtigste udfordringer på det københavnske arbejdsmarked: Adgangen til kvalificeret international arbejdskraft. Her har vi som kommune og samfund en stor opgave foran os i kampen om at tiltrække og fastholde den kvalificerede internationale arbejdskraft, som både København og resten af Danmark har brug for. Byens virksomheder er den vækstmotor, som får hovedstaden til at køre rundt og bevæge sig stærkt fremad. Derfor skal erhvervslivet altid have gode vilkår her i København”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken.

.

Erhvervsstrategiens fokusområder

I erhvervsstrategien er der fokus på at styrke servicekulturen, så virksomhederne møder god service fra kommunen – store som små og på tværs af brancher.

Københavns Kommune vil også arbejde for at understøtte adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder på at øge udbuddet af den efterspurgte arbejdskraft, tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft og samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner om at sikre kompetencer til fremtiden.

Samtidig vil vi sikre plads til erhvervslivet, når vi udvikler byen. Der skal være plads til små og store virksomheder, og der skal være plads til både store hovedsæder, kreative erhverv og håndværkserhverv i byen.

.

Grøn omstilling

Erhvervsstrategien har også fokus på den grønne omstilling af byens erhvervsliv og udvikling samt eksport af grønne løsninger.

Og endelig skal hovedstaden som international metropol fortsat have særligt fokus på at understøtte rammevilkår for den regionale Life-science industri, at være en turistdestination i balance med byen samt styrke rammevilkår for iværksætteri.

Foruden Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi bliver rammerne for kommunens erhvervsrettede indsatser reguleret flere steder. Mål og ambitioner for kommunens indkøb reguleres i kommunens indkøbspolitik, rammer for den fysiske byudvikling reguleres i kommuneplanen, og kommunens klimarettede ambitioner fastsættes i kommunens klimaplan. På disse områder har erhvervsstrategien primært til formål at formidle kommunens fastsatte mål og ambitioner.

Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi kan læses her:
Erhvervsstrategi 2024-2027 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*