Ålegræs og stenrev – biodiversitet i Københavns havn

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Skuespilhuset lavet seks små stenrev i vandet ved det store hus. Foto: Københavns Kommune.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Lars Vestergaard

Kandidat til Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti

Kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti

 

Mange af de nye borgere langs havnen kigger faktisk næsten lodret ned i kanalerne i Københavns havn – der skal være et rigt dyre- og planteliv dernede. By & Havn har lavet de første stenrev ved Skuespilhuset – nu skal vi have mange flere.

Havet dækker 71% af jordens overflade. I havet kan lagres store mængder af CO2, og den beregnede mængde lægges ind i Paris-aftalen, så vi når de aftalte klimamål.

Stenrev og ålegræsbanker er en effektiv måde at holde vandet fri for næringsstoffer, da tang binder næringsstofferne, og giver levesteder til fiskeyngel, krebsedyr og skaldyr. Der har været cirka 55 km2 stenrev i Danmark. I dag er der 2 km2 tilbage. Sten i alle størrelser er fisket op og brugt til byggeri. Enestående levesteder for havets biodiversitet skal nu genskabes, også i Københavns havn.

 

Stil krav

Politikerne skal stille stærkere og mere bæredygtige krav, og hele processen med spildevand, grundvand og havmiljø skal ses i et større perspektiv. Og så er vi ikke engang begyndt at rense for hormonforstyrrende stoffer og medicinrester. Kulfiltre og membrananlæg bliver det næste, vi skal investere i for et rent havmiljø. Vi skal stadig kunne bade i havnen.

Vi skal have større ambitioner for havmiljøet og etablere stenrev og ålegræsbanker i Københavns havn og langs hele Øresunds kyst. Det giver natur, flere fisk og bedre naturoplevelser – og binder CO2. Det vil jeg som kandidat for Dansk Folkeparti til Regionsrådet i Region Hovedstaden og Borgerrepræsentationen i København arbejde for. Vil I med?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*