Bygningsstyrelsen dropper planer om kontorbygning på Børnehus-grund

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Tekst: Mikkel Bækgaard

Der bliver ikke nogen ny, stor kontorbygning på den grund bag Blox, hvor Ministeriernes Børnehus, en selvejende institution med driftsaftale med Københavns Kommune, i dag har til huse. Det har de i en nedslidt barak, der i høj grad trænger til renovering. I hvert fald ikke, hvis man spørger Bygningsstyrelsen, som ejer den grund, hvorpå barakken ligger – og hvor selve bygningen er ejet af Ministeriernes Børnehus selv. Det fremgår både af en mail fra Bygningsstyrelsen til Havnefronten samt et brev fra Bygningsstyrelsen til Ministeriernes Børnehus.

“Bygningsstyrelsen har besigtiget Ministeriernes Børnehus to gange blandt andet for at undersøge muligheden for at kunne lave en løsning, som både tilgodeser Børnehusets behov samt statens behov for tilvejebringelse af gode statsejendomme. På den baggrund har Bygningsstyrelsen meddelt Københavns Kommune, at Bygningsstyrelsen ikke ønsker at gå videre med en løsning, hvor der både etableres en kontorbygning og institution på grunden”, skriver Bygningsstyrelsen således til Havnefronten.

Det gør de, efter vi her i Havnefronten i sidste udgave beskrev børnehusets bekymringer for, at styrelsen i samarbejde med Københavns Kommune ville opføre en kontorbygning på grunden – og ikke blot ville renovere den nedslidte barak eller erstatte den med en ny, tidssvarende institutionsbygning.

 

Både glæde og bekymring hos børnehuset

Bygningsstyrelsen udmelding vækker glæde hos Niels Peter Berg, der er formand for forældrebestyrelsen i Ministeriernes Børnehus. Men midt i glæden er dog også bekymringer:

“Vi er lykkelige over, at Bygningsstyrelsen tilsyneladende har droppet planerne, men henset til processen indtil nu, er vi da fortsat bekymrede for vuggestuens fremtid.” siger han.

Han hæfter sig særligt ved, at Bygningsstyrelsen skriver, at de ser frem til børnehusets og Københavns Ejendomme fælles udkast til en samlet løsning, som bevarer vuggestuen på ejendommen.

“Det var vores opfattelse, at det var en sådan løsning, som Københavns Ejendomme ifølge vores aftaler ville arbejde ud fra og burde have præsenteret for Bygningsstyrelsen for længe siden. Hvis de endnu ikke har arbejdet hen imod en løsning, der bevarer børnenes nuværende rammer og plads i byen, er vi da bekymrede over, om de nu rent faktisk vil arbejde for at sikre disse rammer fremadrettet, blot fordi Bygningsstyrelsen har droppet deres planer om et storbyggeri”, fortsætter Niels Peter Berg.

 

Borgmester vil undersøge muligheder

Hvad der konkret skal ske med Ministeriernes Børnehus og deres nedslidte bygning er endnu uklart. Men i et brev til institutionen skriver fra Børne– og ungeborgmester Jesper Christensen, at han vil undersøge mulighederne for at man søger midler til at starte en byggesag op i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. I brevet skriver Borgmesteren skriver blandt andet:

“Jeg er enig i, at bygningen ikke er tidssvarende, og jeg bakker derfor op omkring KEIDs (kommunens ejendomsenhed, Red.) vurdering af, at der er behov for en større investering i form af nyopførelse af en bygning, hvis vi skal sikre ordentlige forhold for institutionens børn og personale. Jeg vil derfor undersøge mulighederne for, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i marts 2022 kan søges om midler til at starte en byggesag op”.

Det brev glæder ligeledes Niels Peter Berg, der dog stadig frygter, hvad kommunen vil gøre fremadrettet.

“Det var også det, vi blev lovet i sommer, uden at det endnu har ført til noget. Derfor er vi fortsat meget spændte på dialogen med kommunen om, hvad der konkret skal ske – herunder om kommunen også har tænkt sig at droppe planerne om at fratage børnene ejerskabet over bygningen og placere et storbyggeri i stedet. Børne– ungeborgmesteren, har i sit seneste brev i hvert fald fundet behov for at referere til oplysninger fra Københavns Ejendomme om, at børnehuset ikke har hævd på at have vores bygning placeret på grunden”, siger Niels Peter Berg.

 

Fortsat i dialog med Bygningsstyrelsen

Hvad Københavns Ejendomme, som har ansvar for at holde børnehusets bygning up to date, har tænkt sig at gøre i sagen, er endnu ikke afgjort. Efter at have modtaget oplysningen om at Bygningsstyrelsen ikke vil opføre en kontorbygning på grunden, skriver Københavns Ejendomme har, følgende til Havnefronten:

“Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), FOBU og forældrebestyrelsen besigtigede i juni 2021 daginstitutionen. Der var her enighed om, at det mest hensigtsmæssige vil være at udskifte bygningen frem for at totalrenovere den. Det er Bygningsstyrelsen der ejer grunden, og derfor er Københavns Ejendomme og Indkøb fortsat i dialog med styrelsen for at afsøge de forskellige muligheder for fortsat at have daginstitution på deres grund. Indtil der er fundet en løsning og taget stilling til den politisk er aftalen, at Københavns Ejendomme og Indkøb vedligeholder institutionens bygning, så den kan fungere og anvendes. Københavns Ejendomme og Indkøb er løbende i dialog med daginstitutionen om situationen – både skriftligt og på møder”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*