Snart er der valg til lokaludvalgene

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Jesper Schou Hansen

 

Oven på det netop overståede kommunalvalg er der snart valg til de 12 lokaludvalg, som hver dækker et lille geografisk område af København.

Havnefronten har været på besøg hos Kgs. Enghave lokaludvalg, der blandt andet dækker over Sluseholmen og Teglholmen helt hen til Ørstedværket – men ikke Engholmene og Havneholmen, der hører til Vesterbro – for at tage pulsen på aktiviteterne.

Lokaludvalgene er en officiel del af Københavns Kommunes struktur, og ud over repræsentanter for de politiske partier, så består lokaludvalget af repræsentanter for områdets foreninger – og det er netop dem, der skal være valg til lige efter nytår.

 

Vi har brug for kulturen

Blandt opgaverne for lokaludvalgene er at sikre en god borgerdialog om de projekter, som enten udvalget selv rejser, eller som kommunen hører udvalgene om.

”Vi har i den forløbne periode haft gang i mange projekter – blandt andet arbejdet for at det kommende kirkebyggeri på Teglholmen også kan blive et kulturhus. Det er ret nødvendigt, for vi har ikke meget kultur på Sluseholmen og Teglholmen. Og ud over at kulturhuset på Karens Minde er godt fyldt op, så ligger det også for langt fra områderne langs havnen”, siger Steen Eriksen, der i lokaludvalget repræsenterer SF og er med i kulturudvalget.

 

To skolebyggerier

Både Teglholmen og Sluseholmen er i modsætning til den gamle del af Sydhavnen præget af stor byggeaktivitet. Herunder skolebyggeri.

”Vi havde ikke meget samarbejde med kommunen omkring Skolen i Sydhavnen. Men ved det næste skolebyggeri – Sluseholmen Skole – fik vi etableret en god borgerdialog – og et rigtig godt samarbejde og gode dialoger med forvaltningerne på Rådhuset”, fortæller Joan Røge, der er formand for lokaludvalget og repræsenterer ejerforeninger i lokaludvalget.

 

Trafikken fylder

Af de sager, som lokaludvalget selv har rejst, så nævnte Joan Røge de store indfaldsveje i bydelen.

”Vi har jo indfaldsveje, der skærer vores bydel igennem flere steder. Derfor har vi ønsket at få gjort noget ved trafiksikkerhed. Det kan være eksempelvis med en bro fra Bådehavnsgade og over Sjællandsbroen/Sydhavnsgade. Den er godt nok nævnt i lokalplanen, men der er ikke fundet en finansiering”, siger Joan Røge, der peger på, at en sådan sikker trafikvej vil binde bydelen bedre sammen og give endnu flere lettere adgang til den kommende metro og til at komme ud til det grønne område på Sydhavnstippen.

 

Brug af havnen

De mange nye beboere i området har også givet et pres på vandarealerne. Blandt andet har indretningen af træbrygger langs havnen gjort det oplagt at springe i vandet derfra – også selvom det faktisk ikke er tilladt.

”Badezone-diskussionerne har vi været ret optaget af. Men vi har været noget kede af, at der har været ret korte høringsfrister. Så det har været svært at lave borgerdialog, når man i kommunen gerne vil have, at vi svarer med en 14 dages frist”, konstatere Joan Røge.

Netop de korte frister ærgrer hende i sager som den med områdets badezoner.

”Det er vigtigt, at vi finder plads til alle i bydelen. At vi sikrer mangfoldighed i vores byrum. Vi skal repræsentere alle borgere i bydelen. Det betyder også, at vi skal afveje, hvordan vandet skal bruges. Om det er badezoner eller til både – og hvordan snittet lægges. Det kræver en god og grundig dialog, der kan være ret svær at tage, når man kun har 14 dage”, siger Joan Røge.

I øjeblikket annoncerer lokaludvalgene med valgprocessen. Reglerne er nemlig strammet en anelse, så foreningerne i dag skal have bestået i et år, samt bestå af minimum 15 medlemmer for at kunne stille op og stemme.

Ud over de mange planlægningssager, så har lokaludvalgene også en pulje, hvorfra de støtter aktiviteter i lokalområdet i form af økonomisk tilskud.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*