Amager Fælleds Venner går til landsretten efter tabt sag

Advokat Johan Løje. Foto: Amager Fælled Venner.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Amager Fælled Venner tabte i Københavns Byret i en af de mange sager, som foreningen har kørende for at stoppe det igangværende byggeri på Amager Fælled. Det er foreningen ikke tilfredse med, og har derfor anket sagen. Det skriver foreningen til Havnefronten.

Amager Fælleds Venner mener, at byrettens afgørelse er forkert og har besluttet at anke den til landsretten.

Byrettens afgørelse er en udløber af, at Fælledby ikke standsede byggeriet, da vores klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævet i juli 2021 blev givet opsættende virkning.

Da Fælledby trods afgørelsen valgte at fortsætte byggeforberedelserne, gik Amager Fælleds Venner til Københavns Byret, der nedlagde et foreløbigt forbud mod Fælledbys fortsatte aktiviteter i området, indtil klagerne var færdigbehandlet i de to nævn.

“Byrettens forbud var en foreløbig afgørelse, der ifølge retsplejelovens regler efterfølgende skal afprøves i en egentlig retssag ved byretten. Fælledby har forsøgt at undgå retssagen ved at afgive en bindende proceserklæring om, at de ikke vil gøre noget erstatningskrav gældende mod Amager Fælleds Venner. Men vi har som betingelse for en aftale krævet, at de samtidig anerkender, at vi var berettiget til at få nedlagt byggeforbuddet i august 2021”, siger Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner.

“Det er væsentligt for Amager Fælleds Venner at få stadfæstet, at vi havde søgsmålskompetence under forbudssagen, ligesom det er væsentligt at få fastslået, at Fælledby faktisk overtrådte loven ved at fortsætte byggeriet på trods af klagenævnenes afgørelse om opsættende virkning den 7. juli 2021. Fælledby har ikke villet anerkende, at de overtrådte loven tilbage i sommeren 2021. Derfor bad vi om en kendelse fra byretten”, tilføjer han.

Byretten vurderer, at Amager Fælleds Venners eneste retlige interesse i at anlægge retssagen er at afværge et muligt erstatningskrav fra Fælledby. Derfor afviser byretten sagen efter, at Fælledby i deres processkrifter har frafaldet et erstatningskrav.

“Afgørelsen er efter vores opfattelse forkert, da byretten mener, at sagen alene handlede om Fælledbys mulige erstatningskrav, mens det skulle være uden betydning, at Fælledby fortsat ikke anerkender grundlaget for forbuddet, altså at de handlede i strid med loven”, understreger Johan Løje.

Læs også: Sviende nederlag til Amager Fælled Venner i byretten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*