Sviende nederlag til Amager Fælled venner i Byretten

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Københavns Byret afviser Amager Fælled Venners sag, hvor de påstod at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer. Samtidig skal Amager Fælled Venner betale 60.000 kroner i sagskomkostninger.

Det var ikke Amager Fælled Venners dag i retten, da Københavns Byret afsagde dom om byggestoppet. Dommeren konkluderede nemlig, at ”Den af Amager Fælleds Venner anlagte sag mod Fælledby P/S afvises,” og at ”Amager Fælleds Venner skal til Fælledby P/S betale sagsomkostninger med 60.000 kr.”

Dermed har Amager Fælled Venner tabt endnu en sag ud af de mange, som forening har anlagt mod adskillige af de partere, der er i sagen.

.

Ok at arbejde videre

Sagen, der nu er afgjort i retten, begyndte, da Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet den 7. juli sidste år meddelte såkaldt opsættende virkning over en klage indgivet af foreningen Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening.

Det betød i første omgang, at projektselskabet Fælledby P/S ikke kunne modtage tilladelser til byggeri og anlægsaktiviteter, mens de eksisterende tilladelser til grundmodning dog ikke blev trukket tilbage af Københavns Kommune.

Derfor genoptog Fælledby P/S grundmodningsarbejde på området den 19. juli 2021, frem til byretten nedlagde standsningspåbud den 20. august 2021. Byggeriet stod herefter stille, indtil de uafhængige klagenævn meddelte deres endelige afgørelser i sagen den 14. december 2021. Her fik Fælledby P/S fuldt medhold, lokalplanens gyldighed blev stadfæstet og alle klager mod projektet blev afvist. Byretten ophævede byggeforbuddet umiddelbart efter.

.

Byretten siger ja

Byretten lægger i sin seneste dom vægt på, at projektselskabet siden da har været berettiget til at fortsætte arbejdet, og at Amager Fælleds Venner derfor ikke længere har en retslig interesse i at få prøvet sine påstande om ulovlighed ved retten. Fælledby P/S er desuden afstået fra at søge erstatning for tabet i stilstandsperioden.

Siden da har Amager Fælleds Venner stævnet selve klagenævnene i et separat søgsmål, dog uden at Fælledby P/S er part i sagen.

I en pressemeddelelses siger Adm. direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen i forbindelse med dommen:

“Vi er glade for, at retten har sat punktum i denne sag nu. Det er længe siden, at disse klager blev afvist i klagenævnene, og dengang, som nu, har der ikke været en finger at sætte på Fælledbys håndtering af alle de miljøtekniske retningslinjer og krav fra biologer og myndigheder”.

Opdatering:
Efter henvendelse fra Amager Fælled Venner, er indledningen: "Københavns Byret afviser Amager Fælled Venners påstand om at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer" ændret til: "Københavns Byret afviser Amager Fælled Venners sag, hvor de påstod at Fælledby handlede ulovligt i forbindelse med byggestop sidste sommer. Samtidig skal Amager Fælled Venner betale 60.000 kroner i sagskomkostninger".

1 Trackback / Pingback

  1. Amager Fælleds Venner går til landsretten efter tabt sag - Havnefronten

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*