Arkitekturens Dag

Parkeringskælder. Foto: Jette Ingerslev
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print
Af Jette Ingerslev
Beboer på Dantes Plads

 

Det er Arkitekturens Dag over hele kloden. Og der er under 100 dage til, at vi kan fejre København som UNESCO’s World Capital of Architecture 2023.

Nøgleordet for dagen i dag er stedsans, det vil sige at sætte sig ind i det enkelte steds specielle karakter og signaler samt muligheder. Hvad er der sket, hvad sker og hvad vil der ske med stedet?

Alle har mulighed for at fortælle om et enkelt sted og dets indflydelse på livskvalitet og sundhed.

Københavns Kommune har netop afsluttet en høring om Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen. Planen bygger på fire grundelementer: – Byrum der fortæller, – Bedre balance i bylivet, – En grønnere Middelalderby og – Mere plads til fodgængere og cyklister. Alt sammen målsætninger, der er af stor betydning for borgernes sundhed og livskvalitet.

Et af de historiske byrum i Middelalderbyen og centralt beliggende i Kulturkvarteret er Dantes Plads. Den ligger midt mellem Glyptoteket og Nationalmuseet.

Pladsen udgør sammen med den fredeliggjorte og renoverede Vester Voldgade, Regnbuepladsen, området foran Den Classenske Legatskole og Bryghuspladsen et samlet rekreativt område – beregnet og designet til gående og bløde trafikanter. Og det fungerer særdeles godt. Der færdes talrige børn fra institutioner og skoler samt udefra kommende museumsgæster i alle aldre.

 

Fjernet fra Middelalderbyen

På ”elegant vis” er Dantes plads med tilhørende karréer blevet tegnet ud af Middelalderbyen (2019). Det vil sige, at alle de smukke ord om en grøn by med færre biler, flere cyklister og gående samt gode byrum, så let som ingenting kan streges over for Dantes Plads’ vedkommende.

Vejen er dermed helt åben for, at kapitalfonden Q-Park kan grave 10-11 m ned i Dantes Plads for at anlægge en tre etagers p-kælder til 214 biler med ind/udkørsel hen over den stærkt trafikerede cykelsti fra Rådhuspladsen ned mod havnen og Lille Langebro. Både anlæggelse og efterfølgende brug vil medføre stor udledning af CO2 og mikropartikler.

Beboerne og de lokale erhvervsdrivende har fremsat talrige protester mod anlæggelsen. Blandet andet fordi, der er talrige ledige p-pladser indenfor en radius af 800 m. Også i Q-Parks egne p-kældre.

 

Ledige p-pladser i anlæg

Kommunen har ikke tal på det samlede antal p-pladser i privatejede p-kældre. Et minimun af omsorg for byen og dens borgere må være, at kommunen skaber sig klart et overblik over de eksisterende p-kældre og deres belægning. Kommunen skal nok holde øje med hver krone, som borgerne eller de erhvervsdrivende tjener, men altså ikke med antallet af p-kældre og deres belægning – til trods for, at Indre Bys beboere gang på gang anmoder om flere og ikke færre p-pladser. MEN, p-pladserne ER der ”lige om hjørnet”: Det koster naturligvis penge både at bygge og benytte p-pladser. Spørgsmålet er, hvem skal betale?

At kommunen i denne p-kæder-skandale har ændret udbuddet, aflyst planlagt lokalplan og VVM (Vurdering af Virkning på miljøet), ændret plads til vej, solgt til 2 mill. for 3.500m2 – trods årligindtjening på mindst 3,4 mill. på de eksisterende p-pladser-, kun afholdt høring vedrørende pladsens udformning efter p-kælder-anlæggelsen, men ikke vedr. selve p-kælderen, ikke har udregnet livscyklusanalyse eller lokal trafikanalyse, ja, det skal ”blot lige” nævnes ihukommende, at tiderne og de politiske holdninger har ændret sigmarkant siden et p-forlig blev indgået i 2011.

 

Dyrt anlæg

Det kan undre, at Q-Park stadigt ønsker at anlægge en så upopulær p-kælder, der vil blive særdeles omkostningstung at anlægge på det tidligere vådområde med den underjordiske Rådhusstrøm, højtstående grundvand under højt tryk, gamle bevaringsværdige og sårbare bygninger samt høje træer, som fremmer byens sunde miljø.

En p-kælder vil stjæle det sundhedsfremmende lokalmiljø og i stedet give akut og kronisk miljøforurening og dermed mere sygdom og flere dødsfald – også i den stigende trafik med elendige udkørselsforhold.

Det vil skabe stor opmærksomhed og give goodwill, hvis Q-Park viste ansvarlig stil ved at aflyse p-kælder-projektet på Dantes Plads for at markere, at de vil være med til at skabe et grønt Københavns til UNESCO’s World Capital of Architecture 2023.

 

1 Comment

  1. Virkelig god artikel, som tydeligt fortæller om Københavns kommunes og Q Parks
    utidsvarende og vanvittige projekt på Dantes Plads!
    Vi i Dantes Plads Boligforening kæmper videre for, at bevare den smukke plads
    som den er!

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*