Biobrændstof giver bedre luftkvalitet

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Det har en positiv effekt på luftkvaliteten, hvis man flyver på biobaseret brændstof – også kaldet SAF, Sustainable Aviation Fuel. Antallet af ultrafine partikler, der bliver udledt, falder, når der er biobrændstof i tanken. Det viser resultatet af et internationalt forsøg i Københavns Lufthavn. Det skriver lufthavnen selv i en pressemeddelelse.

.

Biobaseret flybrændstof giver færre ultrafine partikler – og dermed en bedre luftkvalitet. Det er en af konklusionerne i et stort, internationalt forsøg i Københavns Lufthavn.

Forskere har målt på et fly med 34 procent biobaseret brændstof, SAF, i tanken, mens det kører mellem landingsbanen og gaten i lufthavnen. Målingerne på landjorden viser, at der er en reduktion i udledningen af ultrafine partikler med omkring 30 procent.

“Det er virkelig gode nyheder. Det er en vigtig opdagelse, at SAF har betydning for luftkvaliteten. Vi ved allerede, at det er med til at mindske CO2-udledningen – så det her er endnu en stor gevinst ved en omlægning af luftfarten væk fra fossile brændstoffer”, siger Christian Poulsen, konstitueret direktør i Københavns Lufthavn.

.

Komplekse målinger i unikt forsøg

Det er et helt unikt forsøg, der har fundet sted i en periode på fire uger hen over vinteren. Det er første gang nogensinde, at der er foretaget så omfattende målinger i et autentisk lufthavnsmiljø, og derfor er det også et forsøg med en høj kompleksitet.

“Når man rykker sin forskning og sine forsøg ud af laboratoriet, bliver det hele meget mere komplekst. Det er imponerende, hvordan forskerne har formået at gennemføre målingerne i en stor lufthavn i fuld drift, hvor også vinden og de skiftende temperaturer har stor betydning for målingerne”, siger Christian Poulsen.

Det er forskere fra det tyske luft- og rumfartscenter DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der står bag målingerne. Under forsøget havde de opstillet et mobilt laboratorie fyldt med avanceret måleudstyr ved en gate i Københavns Lufthavn. Herfra blev der målt på luftkvaliteten, når et SAS-fly med 34 procent SAF, Sustainable Aviation Fuel, iblandet i brændstoftanken ankom til København fra Stockholm tre-fire gange dagligt. Målingerne blev udført mens flyet var på jorden og kørte mellem landingsbanen og gaten.

“Det har været meget komplekst at udføre sådan et forsøg i en lufthavn i fuld drift sammenlignet med klassiske laboratoriemålinger. Det har ikke mindst krævet grundige overvejelser både under dataindsamlingen og den efterfølgende analyse. Ikke desto mindre bekræfter resultaterne, at SAF har en positiv effekt på udledningen af ultrafine partikler og dermed lokal luftkvalitet som allerede blev indikeret i tidligere forsøg i vores laboratorier”, siger Benedict Enderle, senior forsker, DLR

.

SAS lånte fly til forsøg

Flyselskabet SAS stillede en Airbus A320 til rådighed for det fire uge lange forsøg, og her er man også meget tilfreds med resultatet.

“I SAS er vi meget stolte over at være med i dette forsøg. Det er et godt eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan finde nye bæredygtige løsninger for luftfartsindustrien. Resultaterne af det unikke forsøg i Københavns Lufthavn understreger, at SAF – Sustainable Aviation Fuel – ikke kun hjælper med at reducere CO2-emissioner, men også med at mindske påvirkningen af kondensstriber og forbedre den lokale luftkvalitet”, siger Ann-Sofie Hölin, Head of Sustainability, SAS.

Resultatet af målingerne giver det hidtil mest detaljerede billede af, hvilken effekt brugen af SAF har på den lokale luftkvalitet i lufthavnen.

“I Københavns Lufthavn ser vi hele tiden på, hvordan vi kan nedbringe de skadelige udledninger fra flyene og forbedre luftkvaliteten. Det har vi arbejdet målrettet med siden 2007 af hensyn til miljøet, vores naboer og de ansatte, der arbejder omkring flyene. Derfor ser vi også frem til at endnu flere flyselskaber begynder at flyve med SAF i tankene”, siger Christian Poulsen, konstitueret CEO i Københavns Lufthavn.

EU-krav om SAF i 2025

Fra 2025 bliver der indført krav om, at der skal være to procent SAF, Sustainable Aviation Fuel, i alle fly, der letter fra en lufthavn i EU. Kravet om iblanding vil være støt stigende frem mod 2050, hvor der er krav om en 70 procent iblanding.

“Aftalen i EU er et afgørende skridt på vej mod en omstilling af luftfarten. Men den understreger også behovet for at få sat gang i produktionen af SAF. Vi får brug for udvikling og produktion, hvis vi skal kunne komme i mål med de fælles ambitioner for en omstilling af hele luftfarten”, siger Christian Poulsen.

Indtil der er nok SAF tilgængelig, kan en løsning i første omgang være at bruge brændstof, hvor indholdet af de såkaldte aromatiske organiske forbindelser er reduceret. Det er aromater i konventionelt flybrændstof, der udskiller skadelige partikler.

“I Københavns Lufthavn er vi en del af Luftfartens Klimapartnerskab, der arbejder på en hurtig løsning for at nedbringe udledningen af partikler ved at bruge lavaromatisk brændstof. Vi foreslår en pulje på omkring 200 mio. kr. om året til at reducere aromatindholdet i den type brændstof, der bliver brugt i dag. Det vil have stor effekt med det samme og reducere udledningen af partikler betragteligt”, siger Christian Poulsen, konstitueret CEO i Københavns Lufthavn.

Forsøget i Københavns Lufthavn med målinger af luftkvaliteten, når der bliver fløjet på SAF, er en af mange vigtige aktiviteter i EU-projektet ALIGHT, hvor Københavns Lufthavn er fyrtårnslufthavn. 17 europæiske partnere samler erfaringer og viden for at finde fremtidens løsninger for en mere bæredygtig luftfart.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*