Byggesagsbehandlingen i København er på rette kurs

Københavns Rådhus var til nytår oplyst i de ukrainske farver. Foto: Københavns Kommune
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Københavns Kommunes initiativer på byggesagsområdet virker, og sagsbunken er nu væsentligt nedbragt. Det er en vigtig milepæl for, at nye byggesager – i gennemsnit – kan overholde servicemålene til sommer. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er glad for, at indsatsen har båret frugt, men understreger, at der fortsat er brug for fokus på området. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

.

Sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet i Københavns Kommune har længe været for lange, men nu er det lykkedes at få knækket kurven, og aktuelt er der under 1000 byggesager med servicemål i byggesagsbunken.

Det er første gang siden 2019, at det er lykkedes at få sagspuklen så langt ned.

For teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er det en vigtig prioritet at få nedbragt sagsbehandlingstiderne:

”Københavns Kommune er som mange af landets øvrige kommuner udfordret af et nationalt bygningsreglement, der er blevet rullet ud uden de nødvendige vejledninger til borgere og kommuner, og det er stærkt medvirkende til, at vi har fået en sagspukkel. Det har krævet knofedt, nytænkning og bred politisk opbakning at få den nedbragt. Det er glædeligt, at initiativerne virker, men det vil kræve fortsat bred politisk opbakning at holde de gode takter,” siger hun.

.

Glæde hos DI

Formand for DI Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou, glæder sig over, at sagsbehandlingstiden for byggesager nu går den rigtige vej:

”Vi har længe været i dialog med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om at reducere sagspuklen for byggesager. Det samarbejde ser vi nu ud til at høste frugterne af, for prognosen viser, at de nationale servicemål for byggesagsbehandling bliver nået til sommer. Det er jeg rigtig glad for, da kortere sagsbehandlingstider er helt afgørende for byggerivirksomhedernes mulighed for at planlægge og sætte gang i deres arbejde. Vi kommer til at fortsætte dialogen med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre, at vi når helt i mål med prognosen til gavn for byggerivirksomhederne,” siger han.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år iværksat en lang række initiativer for at få bugt med sagspuklen. Der er oprettet specialiserede teams – bl.a. i altansager. Der er indført robotter, der kan spare tid i sagsbehandlingen – bl.a. Byggebob, der hjælper med at oprette nye sager og Ændrea, der kan sammenligne oplysninger, når der indsendes nyt sagsmateriale.

.

Køber hjælp hos private

Forvaltningen har også en aftale med en ekstern partner, der tager sig af dele af det sagsforberedende arbejde. Derudover er der etableret fast track af flere sagstyper og straksafklaring af andre.

Og så er der blevet oprettet et kontaktcenter, hvor byggeansøgere kan ringe ind og få en status på en aktuel byggesag.

Forvaltningen har også styrket dialogen med byggeansøgerne for at minimere fejl i byggeansøgningerne, for p.t. er der sagsforlængende fejl i op til 70 pct. af de byggeansøgninger, forvaltningen modtager.

Det skyldes primært, at den enkelte ansøger, efter indførelsen af det nationale bygningsreglement BR18, selv er blevet ansvarlig for at indhente en såkaldt brand- og konstruktionserklæring og indplacere et byggeri i den rigtige brandklasse. Det er der mange, der synes er vanskeligt, og de nationale vejledninger til kommuner og borgere har ikke fulgt med udrulningen af BR 18.

Teknik- og Miljøforvaltningen følger udviklingen på byggesagsområdet tæt og bruger en prognosemodel, udviklet af Deloitte, der gør det muligt at regne på, hvordan sagsbunken og sagsbehandlingstiden udvikler sig under forskellige forudsætninger. Byggesagsbunken er nu under 1000 sager, og ifølge prognosen vil sagsbunken derfor være afviklet i juli 2023, hvor de nationale servicemål også vil være overholdt – i gennemsnit- for nye sager.

.

FAKTA:

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling – bl.a. på byggesagsområdet. Ifølge den prognosemodel, som Teknik- og Miljøforvaltningen gør brug af, vil sagsbunken på byggesagsområdet være afviklet i juli 2023, hvor nye indkomne sager – i gennemsnit – vil overholde servicemålene. Overholdelsen af de nationale servicemål for nye sager vil i første omgang ikke slå ud i KL’s servicemålsstatistik. Det skyldes, at en sag først optræder i servicemålsstatikken, når den er afsluttet, og da forvaltningen afvikler en større bunke sager, vil de ældre sager trække den samlede sagsbehandlingstid op.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*