Byggestop på Amager Fælled skal behandles af landsretten

Hos Københavns Kommune mener man ikke, at der er noget at komme efter. Alligevel er kommunen politianmeldt. Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Næste kapitel i sagen om Amager Fælled er ved at blive skrevet, for efter at Københavns Byret har stoppet byggeriet, mens en sag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner bliver afgjort, bliver sagen nu løftet op til landsrettet. Sagen i byretten handler om hvorvidt nævnet har haft alle informationer på det rigtige tidspunkt, da de traf afgørelsen.

.

Selvom Fælledby, som af det selskab, der bygger på Fælleden, ikke er en del af sagen i byretten, så bliver selskabet økonomisk berørt. Derfor har selskabet nu, efter rådgivning fra bl.a. Kammeradvokaten, besluttet at gå ind i sagen gennem et såkaldt “kæremål” til landsretten.

”Vi mener, at der har manglet fakta og faglige nuancer i den proces, som har ført til byrettens kendelse. Vi er som selskab fanget i et juridisk slagsmål mellem klagenævn, kommune og en borgerforening på trods af, at hele projektet blev gennemlyst og tilladelserne blev bekræftet for over et år siden. Derfor er der behov for, at vi nu træder ind i sagen,” siger adm. direktør i Fælledby, Erling Thygesen.

.

Kompliceret sag med flere lag

Sagen omkring Amager Fælled er spidsfindig og rummer flere lag eller spor. Når der i det hele taget har kunne køre en sag i Byretten, så handler det om hvorvidt Miljø og Fødevareklagenævnet har begået en fejl i deres sagsbehandling – ved at acceptere materiale indsendt i forløbet udgør en del af grundlaget for tilsagnet om at kunne bygge. Det mener Amager Fælled Venner ikke at det kan – og den skal nu behandles af retten.

Og imens det behandles, så har retten sagt, at det har opsættende virkning – altså at Fælledby (der ikke er en del af sagen) ikke må bygge videre.

Og den sidste del undre Fælledby rigtig meget. Her mener de, at Københavns Byret er gået helt galt i byen med den opsættende virkning. For der er nemlig ikke noget tilbage, som kræver at bliver beskyttet. De arter, der er truede er indsamlet og flyttet og området er i dag bare jordbunker uden bevoksning.

.

Ingen uoprettelig skade

Der er forud for projektet udført omfattende biologiske undersøgelser af de konsekvenser, som arbejdet vil have – både for stor vandsalamander og for en lang række andre arter på Amager Fælled.

”Det er her, vi mener, at der mangler viden i retssagen. Projektets miljøkonsekvenser er undersøgt grundigt før, at tilladelsen blev udstedt, og dette arbejde førte bl.a. til krav om erstatningshabitater for padder og arbejdsfri perioder af hensyn til ynglefugle – krav, som vi har overholdt og dokumenteret til fulde. Disse indsatser er siden genbesøgt af eksterne biologer, herunder klagenævnenes egne fagfolk, og er fundet fuldt ud tilstrækkelige. Det er disse faglige vurderinger, som byretten tilsidesætter med en opsættende virkning,” siger Erling Thygesen.

Det er altså fra begyndelsen kendt og kortlagt, hvordan byudviklingen vil påvirke den bynære natur på fælleden. Der er på den baggrund fastsat krav og indsatser, som sikrer overholdelsen af de nationale regler og af EU-regler om bl.a. beskyttede arter.

”Det er netop en del af projektets DNA at tage hånd om dette bedst muligt, så vi både minimerer vores påvirkning af den bynære natur uden for Fælledby og arbejder målrettet på at bevare særligt sårbare arter og på sigt skabe en positiv udvikling af naturen indenfor Fælledbys område,” siger Erling Thygesen.

Selskabet forventer, at landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.

Klik her og se en tidslinje over hele det juridiske forløb fra lokalplanens vedtagelse og frem til i dag.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*