Husbåde ved Teglholmen har holdt flyttedag

Der er kommet en ny placering for en række husbåde. Foto: Havnefronten.
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Der skal bygges i området ved den kommende Enghave Brygge Metrostation, så områdets nuværende husbåde har måttet holde flyttedag. Der skal nemlig sættes ny spuns omkring Enghave Brygge, og det skal være på plads inden Metroen starter. Det er nemlig planen, at området skal udvikles til et sammenhængende metrobetjent bolig- og erhvervsområde.

.

Det er derfor By & Havn, der har foranlediget, at de otte større husbåde er flyttet fra området ud for den nye metrostation Enghave Brygge til et område lidt syd for, hvor MAN Energy Solutions hovedkontor er.

Her har By & Havn forhandlet en tilladelse igennem med ATP, som er grundejer, hvor MAN Energy Solutions ligger, så husbådene kan ligge ved en nyetableret flydebro de næste tre år. Det er By & Havn, der har etableret og ejer flydebroen. Husbådene opkræves leje, og senere kan broen flyttes. Selv regner By & Havn med, at flydebroen har en levetid på op til 30-50 år.

.

Betaler selv flytning

”Vi betaler de næste tre år – svarende til den aftale vi har – til By & Havn et bidrag til flydebroen. I den oprindelige dialog med By & Havn havde vi drøftelser om at ligge der i fem år, men det handler også om, hvornår MAN Energi Solutions flytter, hvornår der skal bygges etc. Så vi er landet på en treårs aftale om at ligge her”, siger Silas Gøttler, som både bor på en husbåd og er blandt dem, der netop er flyttet.

Det er By & Havns plan, at området ved Enghave Brygge Metrostation efterfølgende skal sælges. Selvom By & Havn har hjulpet med at få aftalen med ATP i stand, så er det husbådsejerne, som har betalt for flytningen til den ny lokalitet. Her er de blevet koblet på ledningsnettet, så både strøm, vand og kloak er på plads – noget som husbådejerne selv står for i det omfang, der er muligt og lovligt.

Hos bolværksejeren ATP er der stillet krav om, at liggepladsen ved husbådene skal fremstå ryddelig, ligesom der er offentlig adgang på molen. Når husbådene ikke ligger direkte hos ATP, men på en nyetableret flydebro, så skyldes det blandt andet, at husbådene ikke kunne ligge udenfor ATP, da der er en stensætning, som gør, at den må lægges ud i vandet pga. vanddybde.

Silas Gøttler understreger overfor Havnefronten, at der er adgang for alle til området.

”Det ser måske lidt lukket ud, men der er altså offentlig adgang. Alle er velkomne til at komme forbi”, siger Silas Gøttler.

.

Flere husbåde

Selvom politikerne flere gange har slået til lyd for flere husbåde i havnen, så har vi på Lokalavisen Havnefronten kunne skrive adskillige artikler om, at det ikke helt er gået sådan.

Allerede i 2001 formulerede daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (Soc.) ambitionen om, at der skulle være 1.000 husbåde. Siden blev det en del af kommunens planstrategi.

Men det er gået helt anderledes. Antallet af kajpladser svinder, efterhånden som mere af havnen får nybyggerier. Mange private grundejere og grundejerforeninger ønsker ikke at have husbåde liggende lige neden for vinduerne.

.

Ikke så enkelt

Selv om det lyder ligetil at placere en husbåd på vandet, så er det ikke helt så enkelt. En husbåd skal byggesagsgodkendes hos Københavns Kommunes byggemyndighed, hvor der stilles krav til husbåden såsom flugtveje m.v. Derudover skal der etableres forsyninger til husbåden. Når en husbåd er byggesagsgodkendt, vil den få tildelt en adresse på sin placering. Hvis By & Havn vel at mærke har vurderet sikkerheden og besejlingsforhold på vandet, hvor husbåden skal ligge, til at være i orden.

Det er fra politisk hold, at man har bedt By & Havn prioritere udlejning af pladser til husbåde. I dette tilfælde har det så betydet en dialog med ATP om plads til husbåde de næste tre år.

Det er husbådejerne, der selv har taget kontakt til By & Havn og senere MAN Energy Solutions.

1 Comment

  1. Det er Foreningen for Fremme af Boliger på Vand (FFBV), der har været tætte samarbejdspartnere med By og Havn på dette projekt. Der er 7 flydende boliger, der er flyttet dertil fra Enghave Brygge. Den 8. plads er foranlediget af FFBV og tildelt efter FFBV’s pladsliste. Det er FFBV, der har designet bro løsningen samt planlagt tilkoblinger til vand, el og spildevand.
    Det er By og Havn, der søgte samarbejdet med FFBV og alle 8 flydende boliger er medlemmer heraf.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*