København vokser fortsat

Københavns Rådhus var til nytår oplyst i de ukrainske farver. Foto: Københavns Kommune
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Ny befolkningsprognose viser, at København fortsat vokser. Væksten skyldes især et væsentligt fødselsoverskud og en høj indvandring.

.

I 2022 voksede Københavns Kommune samlet med ca. 9.200 nye indbyggere, heraf ca. 2.800 er ukrainske flygtninge. Dermed fortsætter befolkningsvæksten i landets hovedstad, hvor der nu bor flere end 650.000. Fremtiden byder også på vækst for Københavns Kommune, som forventes at vokse med omkring 100.000 indbyggere frem mod 2050, heraf 7.550 alene i 2023.

Det er dejligt, at København har vokseværk. Det vidner om, at mange synes, at det er attraktivt at bo, studere og stifte familie i byen. Det stiller samtidig store krav til os i Borgerrepræsentationen om at sikre en udvikling af byen, der både sikrer flere boliger til byens egne børn og de mange tilflyttere, samt passer godt på byens sjæl. Så det gode mangfoldige københavnerliv kan blive styrket, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen. (S)

.

Børn og tilflyttere

Befolkningsvæksten i København har to hovedårsager: dels at der bliver født flere børn, end der er dødsfald, det såkaldte fødselsoverskud, dels, at der flytter flere folk til København fra andre lande, end der flytter fra København til udlandet. Det gjorde sig også gældende i 2022, hvor der netto indvandrede 7.400 personer til København fra udlandet, og fødselsoverskuddet lød på 5.400.

I 2022 fraflyttede der samtidig 6.000 flere til landets øvrige kommuner, end der tilflyttede. Den høje nettofraflytning skyldes, at tilflytningen blandt unge lå væsentligt under normalen. Men omvendt var fraflytningen, herunder blandt børnefamilier, tilbage på niveauet fra før coronaårene. Fraregnet de 2.800 fordrevne ukrainere, der kom til København, endte væksten i 2022 på omkring 6.400. Det er 1.300 færre end kommunen forventede i sidste års befolkningsprognose

Den lavere vækst skyldes, at København som andre storbyer og resten af landet var præget af et meget lavt fødselstal. Fra 2021 til 2022 faldt fødselstallet med omkring 1.250. Det er dermed det laveste fødselstal siden 2013, den laveste fødselsrate siden 1990, og det største fald i fødselsraten på et enkelt år i nyere tid

Den lave fødselsrate betyder, at kommunen har nedjusteret forventningerne til befolkningsudviklingen sammenlignet med sidste års prognose. Men samlet set forventes befolkningstallet at stige med 100.000 til ca. 750.000 i 2050, hvilket svarer til en reduktion på 10.000 borgere frem mod 2050, heraf 7.500 færre 0-15-årige. Der er ikke tale om et fald, men blot om lavere vækstrater. Frem mod 2043 forventes antallet af 0-15-årige at stige med 16.000, for derefter at aftage en smule.

.

FAKTA

Københavns Kommune voksede med ca. 9.200 borgere i 2022, hvoraf 2.800 er ukrainere. Det vil sige 6.400 eksklusiv de ukrainske flygtninge. I 2022-prognosen var forventningen en samlet vækst på 7.700 borgere.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*