Kommunen pønser på at lukke Dybbølsbro for biler

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Selvom cyklister og fodgængere har byens så absolut bredeste bro helt for sig selv, og bilisterne ikke har adgang og kører på en parallelbro, så overvejer Københavns Kommune alligevel at lukke den for biltrafik, for man tror ikke, at der fremadrettet vil være plads til bilerne. Det skriver Enhedslistens Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod i en pressemeddelelse.

.

På trods af at der for nylig er etableret et nyt kryds på Vesterbro-siden, har broen i følge kommunen langt fra kapacitet nok i fremtiden til at rumme den øgede trafik, og derfor må broen lukkes for biler. Det er vurderingen i en ny trafikplan fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som politikerne nu kan beslutte at sætte i offentlig høring.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Enh.) er ikke i tvivl. Hun mener, at det er helt nødvendigt at skabe bedre plads til cyklende og gående i området.

“Dybbølsbro er i dag et overfyldt virvar af cyklister og gående, og der er simpelthen ikke plads nok. Samtidig er vi ved at udvikle et område, som peger på en fremtid med færre biler. Godsbaneterrænet, som skal være næsten bilfrit. Og den nye IKEA, som er baseret på adgang på cykel og til fods. Vi skal indrette Dybbølsbro, så den passer til de behov”, siger hun.

.

Flere trafikanter på vej

Udover den nye IKEA åbner allerede i år og i de kommende år blandt andet et spillested i Kaktustårnene, den nye Fjernbusterminal, Havneholmen Metrostation og Kødbyen Skole.

Samtidig er Fisketorvet på vej med en udvidelse, og Postbyen og Godsbaneterrænet ved at blive udviklet. Alt sammen kommer til at skabe større og nye trafikstrømme på Dybbølsbro og i det omkringliggende område.

Derfor lægger trafikplanen op til at spærre for biltrafik, både på selve broen og på de nordvendte ramper. Det skal sikre bedre flow og flere forbindelser for cykler og gående, og så skabes der plads rundt omkring på broen, som ville kunne bruges til fx ophold eller cykelparkeringspladser.

Løsningen vil til gengæld betyde et øget pres fra biltrafik på blandt andet Bernstorffsgade, Tietgensgade og Enghavevej. Derudover vil lukningen af de nordvendte ramper medføre, at Fisketorvets tagparkering kun kan tilgås via de sydvendte ramper, samt at de eksisterende ca. 20 parkeringspladser på rampen nedlægges. De bruges i dag overvejende af busser med gæster til og fra København. Planen rummer ingen erstatningspladser, for de buspladser, der nedlægges.

.

Andet kryds skal udvides

Krydset Havneholmen/Vasbygade vil blive påvirket og belastet af den generelle fremtidige udvikling i trafikken samt af den kommende byudvikling i området i sådan grad, at det med helhedsplanen anbefales, at der foretages en videre undersøgelse af krydset frem mod en evt. kapacitetsudvidelse. Derfor er det også vigtigt for teknik- og miljøborgmester Line Barfod at understrege, at planen for Dybbølsbro skal være et led i en større trafikplanlægning:
”Denne her trafikplan kan ikke stå alene, men understreger behovet for, at vi får en samlet trafikplan for hele den del af København – som Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg også har peget på,” siger hun.
Trafikplanen behandles på mødet i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 19. juni 2023, og her kan politikerne beslutte at sende den i offentlig høring.

Går planen igennem, vil Borgerrepræsentationen allerede i forbindelse med budget 2024 kunne afsætte midler til første etape af planen, som vil være at lukke selve Dybbølsbro for biltrafik og omprofilere/omdanne den – forudsat at planen vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2023.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*