Utroværdig Vive-undersøgelse af københavnske jobcentre. Stop fifleriet

copyright Henrik Sørensen
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print
Af Finn Rudaizky (DF)
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Den sidst “ankomne” Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København, Jens-Kristian Lutken (V) har klaret sit nye job med topkarakter, men på et område, står han, forvaltningen og Vive, “Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd”, sammen til overbevisende dumpekarakter. Vive har i særdeles tæt samarbejde med Borgmesterens forvaltning, lavet en rapport om brugeroplevelsen på Københavns Jobcentre. Den konkluderer, at 79 % af brugerne er positive omkring deres forløb i jobcentret, som for øvrigt kun bygger på 331 respondenter. Rapporten blev den 20/2 fremlagt i beskæftigelsesudvalget. Konklusionen går stik modsat de mange kritiske jobcenter-klager, som vi løbende massivt har kunnet læse om. Fire dage inden mødet, gik Borgmesteren solo i medierne, hvor han “velsignede” rapportens konklusion og samtidig afviste kritik, som han betegnede som “enkeltsager”. Efter min mening, er mange “enkeltsager” udtryk for utilfredse borgere. Deres stemme kommer slet ikke til udtryk i den dyrt betalte undersøgelse. På selve udvalgsmødet gav jeg udtryk for, stor tvivl om undersøgelsens brugbarhed. Det var endvidere ganske uklart for flere partier, hvorfra Borgmesterens Vive-undersøgelses tilfredshed kommer fra. Efter Dansk Folkeparti’s opfattelse, skal der ikke laves flere af den slags ikke repræsentative undersøgelser. Fremtidige tilfredshedsundersøgelser skal selvfølgelig foretages med henblik på langt mere sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede.
Det skal være helt uvildigt. Det er det nemlig ikke, hvis jobcentret’s medarbejdere selv henviser borgere til undersøgelsens interview, hvis sagsbehandlerne forinden er blevet orienteret om undersøgelsen, hvis kun 331 personer er undersøgelsesgrundlaget, hvis forvaltningen er med i udformningen af de spørgsmål som stilles og hvis der udelukkende tales med borgere, som kommer ud fra en samtale.
Københavns Borgerrepræsentation skal på sit næste møde behandle den famøse undersøgelse. Jeg håber pilen peger i retning af, at den slags fifleri, vil vi have bremset.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*