V: Vi vil have parkeringen tilbage på gruspladserne ved Rundholtsvej

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Tidligere på året indførte Københavns Kommune fire timers tidsbegrænset parkering på de to parkeringspladser i kanten af Amager Fælled. Argumentet var, at parkeringspladserne skal være til rådighed for besøgende af området, der skulle mangle pladser. Men forbuddet gælder også om natten, hvor der er nul eller få besøgende. Før februar 2023 var der fri parkering på de to parkeringspladser ved Rundholtsvej. 

.

Venstre har konkret stillet forslag om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge, hvordan der igen kan indføres fri parkering efter kl. 17 på hverdage samt i weekender og på helligdage på de to parkeringspladser ved Rundholtsvej.

Venstres forslag blev enstemmigt vedtaget. Efter sommerferien vender forvaltningen tilbage med et forslag til en lempelse af reglerne.

Reglerne om tidsbegrænset parkering har efterladt mere end 100 parkeringspladser tomme i aften- og nattetimerne og skabt endnu større parkeringsudfordringer omkring boldklubben Hekla.

.

Kan ikke genkende billedet

”Jeg kan slet ikke genkende det billede forvaltningen tegner. Derfor virkede det helt overraskende og
umotiveret, at forvaltningen hen over natten opsatte skilte med tidsbegrænsning hele døgnet.
Konsekvensen har da også været, at parkeringspladserne står gabende tomme i nattetimerne, mens
mange beboere i nærheden på Islands Brygge desperat har brug for en parkeringsplads”, siger
Anders Fausbøll, suppleant for Venstre til Borgerrepræsentation og bosiddende på Islands Brygge.

I følge medlem af Teknik- og Miljøudvalget Louise Theilade Thomsen, er det en rigtig dårlig udnyttelse af kapaciteten.

”De besøgende til fælleden fin adgang fra metrostationer rundt i kanten af fælleden. Derfor skal de nye parkeringsregler lempes igen og tilpasses det reelle behov for parkering i området”, siger Louise Theilade Thomsen, gruppeformand for Venstre i Borgerrepræsentationen og medlem af Teknik- og Miljøudvalget (V).

.

Plads til begge behov

”Med en tidsbegrænsning i dagtimerne kan parkeringspladserne fortsat stå til rådighed for besøgende
af Amager Fælled, mens andre borgere kan anvende dem på andre tidspunkter af døgnet. Desuden vil
en tidsbegrænsning på hverdage forebygge, at pendlere parkerer hele arbejdsdagen og blokerer
parkeringspladserne. Det glæder mig, at der var bred opbakning til Venstres forslag. Det giver mig et
håb om en endelig vedtagelse af en lempelse af reglerne, når forvaltninger vender tilbage efter
sommerferien”, siger Louise Theilade Thomsen (V).

.

Spærret inde

”Beboerne på den sydligste del af Islands Brygge ved, at der er særlige udfordringer i dette område, da det rent parkeringsmæssigt er en isoleret ø. Mod nord ligger den kommunale P-zone, hvor vi ikke kan få en P-tilladelse, fordi vi ikke bor der. Mod vest ligger havnen. Mod syd er der kolonihaver. Hvis de få P-pladser, der faktisk findes i gadeplan i området, er optaget – så har eneste mulighed for at parkere lovligt været de to grusparkeringspladser”, siger Anders Fausbøll (V).
Parkeringsrestriktionerne på pladserne ved Rundholtsvej har skabt mere pres på den mindre grusparkeringsplads i svinget ned mod boldklubben Hekla og udfordrer den allerede sparsomme parkeringskapacitet i området yderligere. Venstre bærer derfor et ønske om forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved boldklubben Hekla med til efterårets forhandlinger om budgettet for 2024.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*