Amager Fælled Venner anklager byggeri for giftskandale – men Fælledby afviser anklagerne

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Foreningen Amager Fælled Venner, der kæmper mod det byggeri, som er i fuld gang hvor det fhv. vandrehjem lå, har skruet voldsomt op for retorikken og beskylder PensionDanmark for at være medansvarlig for en giftskandale. Hos det delvist PensionDanmark ejede selskab P/S Fælledby afviser man blankt anklagerne.

.

PensionDanmark er investor i byggeriet på Amager Fælled, og har derfor i følge Amager Fælled Venner ansvar for at jorden på arealet nu er blevet hårdt komprimeret, og at al vegetation er fjernet. Foreningen hævder derfor, at med de seneste måneders enorme nedbør har vandmængderne ikke kunne trænge ned i jorden. Vandet fra den gamle lossepladsgrund er i følge foreningen giftigt, og det er i følge foreningen nu begyndt at sprede sig til resten af fælleden.

“Resten af fælleden, det er den natur som Fælledbys reklamer ironisk nok kalder ’Københavns lunge’, bliver nu offer for PensionDanmarks byggeri og mangel på kontrol af giftigt vand”, skriver altså Amager Fælled Venner.

.

AFV: Alt er giftigt

I følge modstanderne er det hele giftigt og henviser til, at en COWI rapport – i følge foreningen – viste, at Miljøstyrelsens grænseværdier er overskredet op til 1 million gange, når det kommer til kræftfremkaldende kemikalier som benzen, toluen, og vinylchlorid.

Nye målinger foretaget af ingeniør Jan Henningsen bekræfter – igen i følge foreningen – at også overfladevandet er yderst giftigt, for vandpytterne omkring byggehegnet er fyldt med bekymrende høje mængder af tungmetaller som arsen, bly, kobber, og zink.

“Disse foreløbige målinger bør være kilde til dybe panderynker i PensionDanmarks bestyrelse, eftersom de overskrider Miljøstyrelsens grænseværdier. Især er målinger af bly, zink og kobber mere end 1000 gange højere end hvad der er tilladt at udlede i vandløb og søer, og andre tungmetaller som arsen og vnikkel er mere end 100 gange for højt i forhold til de danske miljøkvalitetskrav om udledning til vandløb, sø og havmiljø”, skriver Amager Fælled Venner.

.

Tilladelser givet

Lokalavisen Havnefronten har henvendt sig til PensionDanmark, der henviser videre til selskabet P/S Fælledby, som man er medejer af, og som står for byggeriet.

Adm. direktør Erling Thygesen i P/S Fælledby mener ikke, at der er noget kød på bygen af anklager fra Amager Fælled Venner.
“Myndighederne fører løbende tilsyn med dette. Vi håndterer alt overfladevand inde på projektområdet, hvor det samles i bassiner og pumpes til renseanlæg og derefter i kloak jf. vores udledningstilladelse”, siger Erling Thygesen.

.

Ikke forurening fra Fælledby

Når det gælder hvad man kan måle i vandløb, så melder direktøren også hus forbi.
“Disse vandløb har afvandet store dele af fælledens tidligere lossepladsarealer samt tilstødende opland og trafikerede arealer såsom Vejlands Allé længe før Fælledby kom til. Derfor vil bundmateriale sandsynligvis være forurenet, og det vil så fremgå af vandprøver derfra. Det har intet med Fælledbys aktiviteter at gøre”, siger han.

.

Jord udskiftes

Påstanden fra Amager Fælleds Venner om den giftige jord har selskabets direktør også en kommentar til.

Der er udført adskillige og udvidede målinger af miljøingeniører fra COWI over flere år, og der er på intet tidspunkt målt koncentrationer på overfladen, som ligger over grænseværdierne”, lyder det fra direktøren, der gøre opmærksom på, at den forurening AFV taler om ikke findes i de øvre jordlag, men har været dybt i selve lossepladsfyldet og derfor ikke har noget med de grænseværdier, som Miljøstyrelsen stiller op. fortæller Erling Thygesen, som mener at foreningen muligvis har misforstået rapporternes indhold, som også dokumenterer forureningen i selve lossepladsfyldet, som ligger mange meter under overfladen.

I forbindelse med byggeriet bliver den forurenede jord kørt bort, og ny ren jord bliver kørt på. Byggeriet følger de regler, som gælder for byggeri i Danmark og skal overholde de samme grænseværdier, som andre tilsvarende byggerier.

“Dette har ikke noget med Miljøstyrelsens grænseværdier at gøre, og når gasarterne er diffunderet op gennem jordlagene, er de fortyndet til ubetydelige koncentrationer. Vi ville som bygherre aldrig acceptere opførelse af boliger på området, hvis der var en sundhedsmæssig risiko ved at bo der – og det tror jeg, de fleste er helt klar over”, slutter Erling Thygesen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*