Movia fik 10 millioner flere passagerer

Foto: Ulrik Jantzen / Movia
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

I et vanskeligt 2023 med historisk høje energipriser og deraf følgende udfordringer for den kollektive transport, er der heldigvis også grund til glæde og optimisme på en række områder. Der kom nemlig 10 millioner nye passagerer hos Movia. Det viser selskabets egen rapport.

.

I forhold til elbusserne så kørte mere end 400 af Movias busser på el, da 2023 blev til 2024. Det svarer til, at hele 36 pct. af busflåden i Movias område nu er elbusser.

Dermed fortsatte den positive udvikling, som blev skudt i gang i 2020, hvor Movia sammen med de sjællandske regioner og kommuner besluttede, at alle mindst halvdelen af alle rutebusser skulle være elbusser inden 2030.

En målsætning der på nuværende tidspunkt ser ud til at blive opfyldt inden den forventede målstreg i 2030.

.

Flere el-busser end håbet

“Vi er meget stolte over udviklingen i antal af elbusser i Movias flåde, som går hurtigere end forventet. Vi forventer at nå vores 2030-mål om antal elbusser tidligere end forventet, og det er rigtigt godt for klimaet. Derfor skal der lyde en ekstra stor tak til kommuner og regioner – for uden deres beslutninger om at omstille til el-drift, var vi ingen steder”, fortæller Movias adm. direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Det er dog ikke alene i forhold til målet om at indsætte elbusser, at Movia leverer flotte resultater før tid.

Det eksisterende 2030-mål om en 92 procents reduktion af partikelforureningen ved rutebusdrift blev allerede nået i 2023 – altså syv år før planlagt.

Det betyder, at de gule busser ikke forurener luften i samme grad som tidligere, og det er en god nyhed. Ikke mindst i byerne, hvor der i høj grad er brug for ren luft til borgerne.

.

Endnu flere tilfredse kunder

I løbet af 2023 transporterede Movia 10 millioner flere passagerer end året før, og langt de fleste var tilfredse med rejsen. Movias fastsatte mål for passagertilfredshed er således, at 95 procent af passagererne skal være tilfredse, og det blev – ligesom året før – indfriet for buspassagerernes vedkommende.

Hos Lokaltog, der er en del af Movia, var 94 procent af passagererne tilfredse med deres rejse på skinnerne, hvilket også er meget højt.

For flextrafikken, der servicerer passagerer, som har nogle andre krav til kørslen, har Movia sat et mål om, at min. 90 procent af passagererne skal være tilfredse med deres rejse.

Det mål blev næsten indfriet i 2023, hvor 86 procent af passagererne var tilfredse med deres rejse, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til 2022.

I undersøgelsen skelnes der mellem “tilfreds” og “meget tilfreds”, og her var næsten halvdelen (46 procent) af alle passagerer “meget tilfredse”.

.

Service kan forbedres i samarbejde

“Vi arbejder hele tiden med at forbedre alle Movias services, og det er dejligt at se, at passagererne også kan mærke det. I samarbejdet med kommuner og regioner skubber vi den grønne omstillingsbølge fremad sammen, og udviklingen med rekordmange elbusser på gaderne vil fortsætte de kommende år”, fortæller Dorthe Nøhr Pedersen.

I kombination med lave passagertal og faldende billetindtægter i årene under Corona, tvang det kommuner og regioner ud i overvejelser om at skære i busdriften.

Men i lyset af disse overvejelser opstod der også helt nye muligheder i form af partnerskaber med større erhvervsvirksomheder.

Bavarian Nordic i Helsingør og Fujifilm i Hillerød valgte således at gå sammen med Movia og deres kommuner om at finansiere henholdsvis en busrute og ekstra afgange til deres hovedkontorer til gavn for virksomhedernes ansatte og områdernes øvrige beboere.

“Det er rigtig positivt, at en privat, lokal virksomhed går ind og støtter den offentlige transport på den her måde. Det giver ikke blot deres egne medarbejdere men også områdets borgere bedre muligheder for at transportere sig sammen til gavn for klima og trængsel på vejen”, afslutter Dorthe Nøhr Pedersen.

Formålet med investeringen var at fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye talenter ved at sikre et bæredygtigt transporttilbud direkte til og fra virksomhederne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*