Første etape ved Lynetteholmen forløber efter planen

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på email
Del på print

Af Jesper Schou Hansen

 

I forbindelse med anlæggelse Lynetteholm har det været nødvendigt at grave havbundsmateriale væk, så opfyldningen til den nye ø, kan ligge på en solid bund.

Det første materiale er nu fjernet og blevet ”klappet”, som det hedder, når man lægger materialet ned på bunden et andet sted. Ifølge By & Havn er det forløbet efter planen og har kun spredt sig yderst beskedent til Østersøen, Øresund og Køge Bugt og har ikke påvirket omkringliggende Natura 2000-områder. Det konkluderer den første overvågningsrapport fra DHI.

Den nye rapport dækker årets første måned og skal dokumentere, hvordan det klappede havbundsmateriale fra Lynetteholm har spredt sig i vandet, og samtidig kontrollere man, at de prognoser for vejr- og strømforhold, som By & Havn bruger til at vurdere, hvilke dage der må klappes, er retvisende.

 

Styr på det

Rapportens konklusioner er på begge parametre positive. For det første viser rapporten, at størstedelen af klapmaterialet, det vil sige cirka 86 procent, har lagt sig inden for den anvendte klapplads i den målte periode. Ligeledes viser rapporten, at hovedparten af det materiale, der ikke har aflejret sig inden for klappladsen, det vil sige godt 14 procent, har aflejret sig i umiddelbar nærhed af klappladsen. Dermed har spredningen til de omkringliggende vandområder som Østersøen, det nordlige Øresund og Køge Bugt været ”yderst beskeden”, konkluderer rapporten.

”Lynetteholm-projektet lever op til alle miljøkrav, og den første overvågningsrapport giver god dokumentation for det. I Lynetteholms miljøkonsekvensrapport er det vurderet, at cirka 45 procent af det klappede materialer forbliver på klappladsen, mens resten spredes og aflejres i de omkringliggende vandområder. Det er et konservativt skøn, som er i miljøkonsekvensrapporten, og som vi indtil nu er langt fra, og det er rigtig godt”, siger udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejr Hansen.

I den aktuelle overvågningsperiode er der i alt klappet 77.400 tons, og alt havbundsmaterialet stammer fra uddybningen af sejlrenden Svælget i Københavns Havn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*